FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Spread (Spread)

Nabídková a poptávková cena jsou určeny maximem, které kupující chce zaplatit za jednotku daného aktiva a minimem, které prodávající hodlá akceptovat při prodeji. Spread je rozdíl mezi těmito dvěmi hodnotami.