FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Laissez-Faire

Laissez-faire je ekonomická teorie pocházející z 18. století, která je proti státním zásahům. Propagátoři laissez-faire věří, že má být dovolena vlastní regulace trhů a jsou proti všem regulacím, jako třeba omezení obchodu nebo i minimální mzda.