Vázaní zprostředkovaté

Níže můžete nalézt nejaktuálnější informace o zprostředkovatelských dohodách mezi FxPro a našimi partnery.

1. Smlouva o zprostředkování mezi FxPro Financial Services Ltd a Magyar Forex KFT pozbyla platnost 8. ledna 2016.

2. Smlouva o zprostředkování mezi FxPro Financial Services Ltd a Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group pozbyla platnost 13. listopadu 2015.