FxPro Společenská zodpovědnost (CSR)

Korporační Sociální Zodpovědnost (CRS) je klíčová část mise FxPro. Jsme aktivně zapojeni do několika registrovaných charit a usilujeme o změnu k lepšímu ve světě. Prostřednictvím našich CRS aktivit, FxPro podporuje a vede nejen k vyšší kvalitě žití ale také k řádnému vzdělání a výživě.

Podpořte a přispějte

Jakožto světová společnost s rozdílnou, multi-etnickou pracovní silou, věříme, že dopad naší charitativní práce je mnohem větší, pokud dovolíme našim zaměstnancům podporovat charity podle jejich volby. Tvrdě pracujeme na vybudování silných a trvalých vztazích mezi společností a komunitami, se kterými pracujeme. Výsledkem toho je, že FxPro je nyní zapojen do široké řady charit a nedávno se zavázala k podpoře UNICEF, Červeného Kříže, místních a mezinárodních nemocnic, pečovatelských služeb a charitativních dobročinných akcí.

Pro nás znamená Korporační Sociální Zodpovědnost provoz v etickém prostředí, minimalizaci dopadu na životní prostředí, férové zacházení se zaměstnanci a partnery a plnění své role jakožto zodpovědný korporátní subjekt.

Etika a obchodní jednání

V našem přístupu k obchodu zajišťujeme, že je naše práce vedena v souladu s nejvyššími etickými standardy. Společnost jedná v souladu s veškerou existující legislativou, se všemi regulacemi a pravidly chování v těch oblastech, ve kterých operujeme.

Očekáváme od našich lidí dodržování etických standardů a práci podle naší firemní politiky. Máme sebe-certifikační procesy, pod kterými naši zaměstnanci vykazují jejich dodržování podmínek Pravidel chování a Pravidel etiky. Navíc, všichni zaměstnanci musí dodržovat následující směrnice: Střet zájmů, Transakce se spřízněnými stranami a Whistleblowing.

Směrnice vynucené společností FxPro vychází vstříc nejpřísnějším regulačním a právním požadavkům a jsou globálně přijaté po celé Skupině.

Povzbuzujeme naše zaměstnance k podpoře a účasti na komunitních akcích. Věříme, že podporováním našich zaměstnanců k výběru charit podle jejich vlastní volby, můžeme zefektivnit naší celkovou charitativní snahu jako celek a zároveň poskytnout našim zaměstnancům větší pocit uspokojení.

Aktivity v komunitě

FxPro aktivně podporuje své lidi v zapojení se do rozvoje komunity. Jsme svědomití ohledně Korporační Sociální Zodpovědnosti stejně jako ohledně našich služeb a produktů.

Naši zaměstnanci jsou v srdci našeho podniku a my oddaně zajišťujeme, že veškerý náš personál dostává férové a úctyhodné pracovní prostředí.

Politika lidských zdrojů společnosti FxPro přehledně

  • Nediskriminující a rovné příležitosti
  • Flexibilní pracovní politika pro zaměstnance pečující o děti/dospívající
  • Dodatečné volno na školící účely pro juniorský personál
  • Sponzorování a podpora vzdělání spojené s prací (např. právní a finanční kvalifikace)
Hluboce si uvědomujeme náš dopad na životní prostředí. V FxPro máme cíl minimalizovat naší uhlíkovou stopu tím, že zvyšujeme podvědomí a podnikáme splnitelné kroky potřebné ke každodennímu snížení naší energetické spotřeby a produkce odpadu.

Zde je jen několik iniciativ, které jsme zavedli, abychom čelili dopadu na životní prostředí:

  • Koše na tříděný a bio odpad v kuchyňkách.
  • Recyklace mobilních telefonů, počítačů, fluorescenčních světel a baterií
  • Užívání úsporných žárovek, časovaných světel a světel se sensorem
  • Užívání telekonferencí z důvodů snížení potřeb cestování

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Ukázat všechny události