info
Investujte zodpovědně.
Investujte zodpovědně.Investujte zodpovědně.CFD jsou složité nástroje a obnáší vysoké riziko ztráty vašich peněz z důvodu pákového efektu. 77% retailových investorských účtů ztrácí peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit vysokou míru rizika ztráty vašich peněz.
Investujte zodpovědně: Obchodování CFD zahrnuje značná rizika.

Specifikace

Zde naleznete veškeré informace o výkonu a pák týkající se našich 4 hlavních obchodních platform.

Typy pokynů

Obchodníci mohou posílat instrukce k tržním pokynům a čekajícím pokynům.

Tržní pokyny

Tržní pokyn: Toto je pokyn k nákupu či prodeji za současnou dostupnou tržní cenu. Systém automaticky shromažďuje objem, který obdržel od poskytovatelů likvidity vykoná ´tržní pokyn´ s VWAP (´cenově vážená průměrná cena´), což je průměrná a nejlepší možná cena v době výkonu.

Čekající pokyn(y)

Stop pokyny: Toto je pokyn k nákupu či prodeji, jakmile trh dosáhne ´stop ceny´. Jakmile trh dosáhne ´stop ceny´, je spuštěn ´stop pokyn´ a je zpracováván jako ´tržní pokyn´*. Pokud ´stop pokyn´ není spuštěn, zůstane v systému do doby, dokud se nenaplní definice popsaná v sekci ´platný až do zrušení´. ´Stop pokyny´ mohou být umístěny co nejblíže aktuální tržní ceně je možné; neexistují žádná omezení.

Stop Loss: toto je pokyn k minimalizaci ztrát. Jakmile trh dosáhne ´stop loss ceny´, je spuštěn pokyn a je zpracováván jako ´tržní pokyn´*. Pokud ´stop loss pokyn´ není spuštěn, může zůstat v systému do pozdější doby. ´Stop loss pokyny´ mohou být umístěny co nejblíže aktuální tržní ceně je možné; neexistují žádná omezení.

Pokyn limit: toto je pokyn k nákupu či prodeji, jakmile trh dosáhne ´limitní ceny´. Jakmile trh dosáhne ´limitní ceny´, je spuštěn příkaz a je zpracován za ´limitní cenu´ nebo lepší. Pokud je pokyn limit částečně naplněn, bude automaticky vytvořen nový pokyn limit pro nedořešený objem a bude zpracován, jakmile cena trhu dosáhne původní požadovanou ´limitní cenu´. Pokud ´pokyn limit´ není spuštěn, zůstane v systému do doby, dokud se nenaplní definice popsaná v sekci ´platný až do zrušení´. ´pokyny limit´ mohou být umístěny co nejblíže aktuální tržní ceně je možné; neexistují žádná omezení.

Vybrání zisku: toto je pokyn pro získání zisků. Jakmile trh dosáhne ´ceny pro vybrání zisku´, je spuštěn pokyn a zpracován jako ´pokyn limit´. Pokud není spuštěno ´vybrání zisku´, zůstane v systému do pozdější doby. ´Vybrání zisku´ může být umístěno co nejblíže aktuální tržní ceně je možné; neexistují žádná omezení.

Platný až do zrušení (´GTC´) (= Vypršení):toto je časové nastavení, které může klient použít pro ´čekající pokyny´. Klient si může vybrat určité datum v budoucnosti, do kterého budou pokyny zůstávat ´naživu´ a budou čekat na vyřízení; pokud nebude pokyn spuštěn v tomto časovém rámci, bude smazán ze systému.

Platný do data (´GTD´):toto je nastavení vyřízení, které se může použít pro ´čekající pokyny´ , se kterými se obchoduje pomocí cTrader. Definuje období prvních pěti vteřin, které začínají v době spuštění pokynu; během těchto 5 vteřin čeká pokyn na zpracování podle svého typů popsaného výše.

Úprava čekajícího pokynu/ Zrušení: Pokyn může být upraven klientem, pokud trh nedosáhl cenové úrovně specifikované klientem a pokyn nebyl mezitím zrušen. Pokyn bude zrušen, pokud nastane nějaká z následujících situací:

 • pokud je požadovaná cena více než 50 000 pipů od tržní ceny; nebo
 • pokud klient manuálně zruší pokyn předtím, než trh dosáhne ceny určené klientem; nebo
 • pokud klient umístí čas pro vypršení a tento nastane; nebo
 • po 2000 neúspěšných pokusech zpracovat pokyn.

Skluz: v době, kdy je pokyn předám ke zpracování, určitá cena vyžádána klientem nemusí být k dispozici; proto bude pokyn zpracován blízko k nebo množství pipů od ceny vyžádané klientem. Pokud je cena při zpracování lepší, než cena vyžádaná klientem, nazývá se to ´positivní skluz´. Naopak, pokud je cena při zpracování horší než cena vyžádaná klientem, nazývá se to ´negativní skluz´. Prosíme, mějte na paměti, že ´skluz´ je běžná tržní praxe a obvyklý jev při zahraniční tržní výměně v podmínkách* jako je nelikvidita a kolísavost způsobená hlášením novinek k přesunu na konec věty. Automatizovaný zpracovávací software společnosti FxPro neoperuje na základě žádných individuálních parametrů, vztahujících se ke zpracování pokynů určitých klientských účtů.

* Prosíme, mějte na pamětí, že toho není kompletní seznam.

Provize: v souvislosti s cTrader, bude klientovi účtována provize. Více informací najdete online na: http://www.fxpro.com/trading-tools/calculators/ctrader-commission

Tržní příkaz(y)
TrhycTrader
VykonáníTržní příkaz
Skluz
Částečně splněno
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazynedostupné
Provize
Obchodní rozpětí nedostupné
Čekající příkaz(y)
STOP PŘÍKAZY (KUPNÍ STOP, PRODEJNÍ STOP, STOP ZTRÁTĚ)cTrader
VykonáníTržní příkaz
Skluz
Částečně splněno
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazy
Provize
Obchodní rozpětí nedostupné
LIMITNÍ PŘÍKAZY (KUPNÍ LIMIT, PRODEJNÍ LIMIT, VZÍT ZISK)cTrader
VykonáníLimitní příkaz
Skluz, kladný.
Částečně splněno
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazy
Provize
Obchodní rozpětí nedostupné

Pro více informací, prosím přečte se naše ´zásady o vykonávání pokynů´, které jsou dostupné online na: www.fxpro.com/documents/legal-documents

 • Velikosti pokynů
  FxPro může zpracovat jakoukoli velikost pokynů od 1000 základní měny s žádným maximálním limitem.
 • Žádné rekotace – garantované zpracování
  S FxPro Markets, obchodníci zaručili zpracování bez rekotace, pokud je dostupná hloubka trhu.
 • SOR a VWAP
  Smart Order Routing zajišťuje, že vždy dostanete nejlepší dostupnou cenu, zatímco vylepšená likvidita zajišťuje, že váš pokyn bude zpracován automaticky v 99,9% případů. V případě částečného splnění, FxPro Markets automatiky nahromadí veškerou dostupnou likviditu při nejlepších dostupných cenách a splní se při VWAP (cenově vážená průměrná cena).
 • Žádné omezení na pokyn limit – vyberte si svůj bod vstupu/výstupu
  FxPro Markets nemají žádné omezení na to, jak daleko od současné ceny trhu může obchodující umístit výběr zisku nebo stop loss, což umožňuje přesnou realizaci strategie. Obchodující může umístit výběr zisku nebo stop loss co nejblíže k současné ceně trhu.
 • Úroveň marže potřebná k uzamčení nebo zajištění pozice
  Uzamčení nebo zajištění pozice se objeví, když klient otevře obchod se stejným objemem v opačném směru, než v již otevřeném obchodu. To není totéž, jako uzavření počátečního obchodu, protože uzamčení pozice vyžaduje, že obě zůstanou otevřené.
 • Swap/Rollover (převedení)
  Pokud je obchod otevřen i přes noc, pak nastane převedení provozních nákladů a výnosů vypočítané na této pozici. Náklad nebo výnos je kalkulován jako rozdíl úrokové sazby přes noc mezi dvěma měnami plus poplatek účtovaný společností, ve které je pozice držena, v závislosti na typu pozice (dlouhá/krátká).

Je důležité mít na paměti, že při swapu můžete získat i ztratit, a tak máte buď kladné převedení, nebo záporné převedení. Existuje možnost, že některé nástroje mohou mít záporné hodnoty převedení na obou stranách, protože FxPro si účtuje své vlastní poplatky na rozdílu úrokové sazby přes noc mezi dvěma měnami a proto se kladné a záporné hodnoty adekvátně snižují.

´Swap´je účtován automaticky na účet klienta a je převeden do měny, ve které je účet denominován. ´Swap´ se účtuje ve 21:59 Britského času. Od pátku do soboty se swap účtuje třikrát více.