Zásady ochrany soukromí

Naše zásady o ochraně soukromí níže detailně popisují, jak FxPro zachází se sběrem, nakládáním a ochranou všech důvěrných uživatelských údajů.

Úvod

Vaše soukromí je pro nás velice důležité. Zavazujeme se k ochraně a respektování vašich osobních dat. Tyto zásady o ochraně soukromí popisují, jaké druhy vašich osobních údajů shromaždujeme, když se rozhodnete využít naše služby, jak budeme s vašimi osobními údaji nakládat, s kým je budeme sdílet a jak je budem ochraňovat. Dále podrobně popíšeme vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů, i jejich možné vymáhání. Prosíme, věnujte svůj čas přečtení našich zásad o ochraně soukromí, abyste jim dobře porozuměli.

Možná čas od času tuto vyhlášku pozměníme a je tedy důležité sledovat jakékoli změny. Jakékoli uchovávané osobní údaje budou podřízeny právě platné vyhlášce. Pokud provedeme změny, které považujeme za důležité, dostanete o nich vědět.

Mějte prosím na paměti, že tato vyhláška je adresována zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Jestliže jste zaměstnanec FxPro, dodavatel pro FxPro nebo poskytovatel třetí straně, vaše osobní údaje budou používány v souladu s vaší zaměstnaneckou smlouvou, vaším smluvním vztahem nebo v souladu s odlišnými zásadami, které jsou dostupné na vyžádání.

Jakékoli označení „my”, „nám”, „nás”, „námi”, „naše” nebo „FxPro” v těchto zásadách odkazuje, pokud není uvedeno jinak, na každou skupinu v rámci FxPro Group podle toho, jak vyžaduje obsah.

Podobně, jakékoli označení „vy“, „vám“, „vás“, „vaše“ či „vašimi“ v těchto zásadách odkazuje, pokud není uvedeno jinak, na jakékoli naše zákazníky a potenciální zákazníky.

Vstup na naše stránky, včetně využití jakýchkoli komunikačních kanálů pro komunikaci s námi, považujeme za přečtení a souhlas s podmínkami těchto zásad a se zpracováním vámi sdělených údajů ještě předtím, než se stanete naším klientem. Jakmile si u nás založíte účet, dáváte souhlas, že vaše údaje budeme sbírat, uchovávat, využívat, sdílet a jakkoli s nimi nakládat během našeho obchodního vztahu i po jeho ukončení, podle těchto zásad a jejich dodatků.

Kdo jsme?

Tyto zásady o ochraně údajů platí pro zpracování aktivit následujících subjektů v rámci skupin FxPro, kterými jsou:

 • FxPro Financial Services Limited je společnost zaregistrovaná na Kypru se zapsaným sídlem na adrese Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol a je zaregistrovaná a regulovaná Kyperským komisařem pro ochranu dat (Cyprus Data Protection Commissioner),
 • FxPro UK Limited je společnost zaregistrovaná v Anglii a Walesu 902 se zapsaným sídlem na adrese 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ a je zaregistrovaná a regulovaná Komisařem pro informace (Information Commissioner) (registrační číslo Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd (společnost na Bahamách se zapsaným sídlem na adrese Lyford Financial Center, Po Box 7776, Nassau, Bahamy) je zaregistrovaná a regulovaná Bahamským komisařem pro ochranu dat (Bahamas Data Protection Commissioner)

FxPro Financial Services s.r.o. vykonávají značnou část zpracovávání ve jménu ostatních subjektů skupiny FxPro. Pokud jste tedy zákazník mimoevropských subjektů této skupiny, zpracováváme vaše údaje v souladu s těmito zásadami a máte nárok na stejnou ochranu a práva uvedená v těchto zásadách.

Jaké druhy osobních údajů sbíráme a skladujeme?

Spolu s naší obchodní aktivitou sbíráme osobní údaje našich zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně:

 • Jména, příjmení a kontaktních údajů
 • Data narození a pohlaví
 • Informace o příjmech a majetku včetně detailů o vašich aktivech, závazcích, zůstatcích na účtu, výpisů z podnikání a daňových a finančních výpisů
 • Údajů o povolání a zaměstnání
 • Údajů o poloze
 • Znalostí a zkušeností v obchodování, snášenlivost rizik a rizikový profil
 • IP adresy, popis zařízení a dalších informací vztahujících se k vaším obchodním zkušenostem
 • Bankovního účtu, elektronické peněženky a údajů o platebních kartách
 • Údajů o vašich návštěvách našich internetových stránek nebo aplikací, včetně, ale nejen i o přenosech dat, údajů o poloze, webových záznamech a dalších komunikačních údajích.

Používáme cookies ke sběru a ukládání dat o vašem využívání našich internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané prohlížečem na paměť vašeho zařízení. Posílají uložené informace zpět na náš server, když vstoupíte na naše internetové stránky. Tyto cookies nám umožnují správně přiřadit osobní nastavení a načíst vaše osobní preference pro lepší požitek. O našich cookies se můžete dozvědět více v našich „zásadách používání cookies“, které jsou dostupné na našich internetových stránkách.

Rovněž děláme záznamy o vašem obchodním chování, včetně záznamů o:

 • Výrobcích, se kterými s námi obchodujete
 • údajích o historii obchodování a investic, které jste udělal/udělala, včetně investované částky
 • Vašich preferencí určitých výrobků a služeb

Zákon požaduje, abychom vás identifikovali, jestliže si zakládáte nový účet, nebo přidáváte nového podpisovatele k již existujícímu účtu. Zákon proti praní špinavých peněz po nás požaduje, abychom sledovali a zaznamenávali údaje určitých dokumentů (např.: fotografické a nefotografické dokumenty) za účelem splnění norem předepsaných těmito zákony. Identifikační dokumenty požadované zákonem proti praní špinavých peněz, nebo jinými náležitými zákony vztahující se k našim poskytovaným službám zahrnují:

 • (a) cestovní pas;
 • (b) řidičský průkaz;
 • (c) občanský průkaz (je-li aplikovatelný);
 • (d) účty za energie;
 • (e) svěřeneckou listinu (je-li aplikovatelná);
 • (f) credit check jedince; nebo
 • (g) jiné informace, které považujeme za nezbytné pro naše fungování a činnosti.

Jste-li korporátní klient, jsme vyžadováni sbírat další údaje, jako například firemní listinu adres, podílníků, ředitelů, funkcionářů včetně dalších osobních údajů o podílnících a ředitelích. Máme právo zjišťovat jakékoli další informace, které považujeme za nutné pro vyhovění našich zákonných požadavků.

Tyto údaje získáváme mnohými způsoby pomocí našich služeb a internetových stránek, aplikací pro zakládání účtů, registračních formulářů nanečisto, registračních formulářů na webináře, cookies našich internetových stránek a podobných sledovacích technologiích našich internetových stránek a aplikací, dále pomocí odebírání aktualizací a z informací poskytnutých během našeho trvajícího vztahu.

Rovněž můžeme tyto údaje sbírat od třetích stran, ať už pomocí zakoupených marketingových seznamů třetích stran, veřejně dostupných zdrojů, platform sociálních médií, včetně zprostředkovatelů, pobočníků, bankéřů a zpracovatelů platebních karet, nebo pomocí databází odběratelů a jiných společníků třetích stran.

Můžeme vás někdy o vaše osobní údaje žádat dobrovolně (například kvůli průzkumu trhu, dotazníkům či speciálním nabídkám). Pokud se rozhodnete neposkytnout údaje, které potřebujeme pro určitý produkt či službu, nemusíme být schopni vám dodat požadovaný produkt či službu.

Můžeme zaznamenávat jakoukoli komunikaci s vámi ať už elektronickou, telefonickou, osobní či jinou, která se týká poskytovaných služeb a vztahu s vámi. Tyto záznamy jsou naším výhradním majetkem a budou představovat důkazy o komunikaci mezi námi. Takové telefonní rozhovory mohou být zaznamenávány bez použití výstražného tónu či jiné výzvy.

Dále, pokud navštívíte jakékoli naše kanceláře či prostory, můžeme pořídit váš obrazový záznam prostřednictvím bezpečnostních kamer.

Komu můžeme odhalit osobní údaje?

Za účelem používání vašich osobních údajů, jak bylo popsáno výše, můžeme odhalit vaše údaje:

 • jiným společnostem v rámci skupiny FxPro, které poskytují finanční a jiné služby;
 • třetím stranám poskytujícím aplikace, komunikační systémy a obchodovací platformy, které využíváte;
 • poskytovatelům služeb a odborným poradcům, se kterými máme dohodu o poskytování služeb, jako například administrativu, IT, analýzy, optimalizace online marketingu, finanční, regulační, kontrolní, pojišťovací, výzkumné či jiné služby;
 • úvodním makléřům a společníkům, se kterými máme vzájemný vztah;
 • Poskytovatelům platebních služeb a bankám zpracovávajícím vaše transakce;
 • auditorům, dodavatelům či jiným poradcům, kteří prověřují, asistují nebo radí s našimi obchodními aktivitami;
 • soudům, tribunálům a příslušným regulačním úřadům, které byly schváleny či nařízeny zákonem nebo dohodou s vámi
 • vládním skupinám a organizacím podle potřeby v návaznosti na různé právní a regulační žádosti;
 • jakékoli třetí straně v případě uplatnění či prosazení našich podmínek a zásad o využití služeb nebo jiných relevantních dohod;
 • komukoli, koho jste vy oprávnili.

Snažíme se odhalit třetím stranám jen minimum osobních údajů, které jsou nutné k vykonání jejich smluvních závazků. Třetí strany, které nám poskytují služby, nemají povoleno sdílet či používat námi dodané osobní údaje jinak, než za účelem poskytnutí služeb pro naše záměry.

Naše internetové stránky nebo aplikace mohou obsahovat odkazy na externí stránky třetích stran. Prosíme, mějte na paměti, že internetové stránky třetích stran nejsou zahrnuty do těchto zásad a tyto internetové stránky nejsou předmětem našich standardů a procedur. Prosíme, podívejte se na zásady o ochraně údajů u každé třetí strany zvlášť.

Kdy a jak získáme vás souhlas?

Můžeme zpracovat vaše osobní údaje kvůli právním principům v závislosti na specifických účelech využití vašich údajů.

Právní principy jsou:

 • splnit naše smluvní závazky vůči vám
 • vyhovovat právním a regulačním požadavkům
 • sledovat naše zákonné zájmy

Tam, kde využívání vašich osobních údajů nespadá pod jeden z těchto tří právních principů, požadujeme vás souhlas. Takový souhlas nám můžete volně dát a máte právo jej kdykoli zrušit tím, že nás budete kontaktovat pomocí nastavení v těchto zásadách, nebo odhlášením z našeho seznamu emailových adres.

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím našich webových stránek nebo jinak, a osobní údaje poskytnuté během našeho obchodního vztahu můžeme používat pro komunikaci s vámi za marketingovými propagačními účely a k poskytování novinek na trhu a analytických zpráv. Kanály používané k takové komunikaci mohou zahrnovat telefonní hovory, zasílání e-mailů, oznámení prostřednictvím portálu účtu a oznámení SMS, včetně nabízených oznámení. Pokud nemáte přístup k našemu účtu online portálu nebo vám nebyl z jakéhokoliv důvodu poskytnut, máte právo odhlásit se z odběru pomocí vašeho portálu online účtu nebo zasláním e-mailu našemu DPO na adresu [email protected] ze zaregistrované e-mailové adresy, kterou jste nám uvedli.

Správa osobních údajů.

Jsme zavázáni chránit a zabezpečit osobní údaje a budeme realizovat a udržovat příslušné technické a organizační opatření, abychom zajistili příslušnou úroveň ochrany, která ochrání poskytnuté údaje před nahodilým, či nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, neautorizovaným odhalením či přístupem k údajům přenášeným, uloženým či jinak zpracovávaným.

Ustanovili jsme Dozorčího pro ochranu údajů, který zajistí, že správa osobních údajů je v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony.

Požadujeme po organizacích mimo FxPro Group, které spravují či získávají osobní údaje, aby uznaly důvěrnost těchto údajů, aby se zavázaly k respektování práva jednotlivce na soukromí a aby dodržovaly všechny dostupné zákony o ochraně údajů a tyto zásady o ochraně údajů.

Následuje stručný výpis opatření pro ochranu údajů:

 • školíme naše zaměstnance, kteří nakládají s osobními údaji, aby respektovali důvěrnost údajů o zákaznících a soukromí jednotlivce
 • požadujeme po našich zaměstnancích, aby používali hesla a dvou faktorové ověřování při vstupu do našich systémů;
 • používáme Čínské zdi a zaměstnanci mají pouze přístup k těm údajům, které jsou potřeba k vykonání jejich úkolů.
 • Používáme technologie pro šifrování dat během přenosu dat při internetových transakcích a při vysílání klientských přístupových hesel po sítích
 • využíváme firewall, systémů pro zjištění napadení a nástrojů pro skenování virů za účelem ochrany proti neautorizovaným osobám a virům vstupujících do našich systémů;
 • používáme výhradní zabezpečené sítě nebo šifry, když šíříme elektronická data za účelem outsourcingu;
 • praktikujeme zásady čistého stolu ve všech námi užívaných prostorách, či prostorách našich spřízněných skupin a poskytujeme zabezpečené uložení fyzických záznamů; a
 • používáme fyzické a elektronické prostředky jako například přístupové karty, kamery a stráže, abychom chránili před neautorizovaným přístupem.

Jak skladujeme osobní údaje a na jak dlouho?

Uchováváme osobní údaje v kombinaci zabezpečeným uchováváním v počítačích s papírovými složkami a jinými záznamy a děláme opatření k ochraně námi uchovávaných osobních údajů před zneužitím, ztrátou, neautorizovaným přístupem, úpravou či vyzrazením.

Když uvážíme, že osobní údaje již nejsou potřeba, odstraníme všechny údaje, které se vás týkají nebo bezpečně zničíme tyto záznamy.

Nicméně může být nutné zadržovat záznamy po velmi dlouhou dobu. Jsme například subjektem investičních služeb a zákonů o praní špinavých peněz, které po nás vyžadují zadržovat kopie a důkazy činností, které jsme provedli ve vztahu k ověřování vaší identity, zdrojům příjmu, majetku, monitorování vašich transakcí, telefonátů, chatu a emailové komunikace, příkazům a obchodní historii, vyřizování reklamací, záznamům, které mohou ukázat, že jsme jednali v souladu s regulačním obchodním řádem po dobu obchodního vztahu. Tyto záznamy musí být udržovány po dobu pěti let od doby, kdy náš obchodní vztah s vámi skončil, nebo i déle, pokud si to žádají naši regulátoři.

Osobní údaje, které jste nám poskytli jako potenciální klient během registrace k otevření účtu v případě, že registrace nebyla nikdy dokončena nebo byla žádost o otevření účtu zamítnuta, budou udržovány po dobu šesti měsíců, pokud neexistuje regulatorní důvod, který by vyžadoval, abychom je uchovali po delší období.

Tam, kde jste odstoupili od zasílání marketingové komunikace, budeme udržovat vaše údaje v našem seznamu odstoupených, abychom věděli, že nechcete tuto komunikaci zasílat.

Údaje, které od vás shromáždíme, mohou být převedeny a uchovávány na místě mimo rámec Evropské Ekonomické Oblasti („EEA“). Mohou také být zpracovávány personálem operujícím mimo EEA, který pracuje pro nás či jednoho z našich dodavatelů nebo přidružených společností. Podnikneme všechny rozumně nezbytné kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji je zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami o ochraně údajů.

Když převádíme vaše údaje jiným třetím stranám mimo EEA, můžeme v některých případech spoléhat na příslušné smluvní dodatky, zavazující firemní nařízení, EU-US ochrana soukromí nebo jiné rovnocenné příslušné ujednání

Pokud byste chtěli kopii takových ujednání, prosíme, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů níže

Vaše práva

Prosíme, mějte na paměti, že tyto práva neplatí za všech okolností. Máte právo:

(a) vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost subjektu o přístup k údajům“);

(b) vyžádat si opravu osobních údajů, které o vás uchováváme;

(c) vyžádat si vymazání vašich osobních údajů. Mějte ovšem na paměti, že nemusíme být vždy schopni splnit vaši žádost o vymazání kvůli určitým zákonným důvodům, což vám bude oznámeno, pokud možno, v době vaší žádosti;

(d) protestovat proti zpracování vašich osobních údajů tam, kde důvěřujeme zákonnému zájmu (nebo zájmům třetí strany) a tam, kde určitá nastalá situace vás nutí protestovat proti zpracování a cítíte dopad na vaše základní práva a svobodu. Rovněž máte právo protestovat tam, kde zpracováváme vaše údaje pro přímé marketingové účely. V některých případech může předvést, že máme přesvědčivé zákonné důvody ke zpracování vašich údajů, které převyšují vaše práva a svobodu;

(e) vyžádat si omezení zpracování vašich osobních údajů. To vás opravňuje k žádosti o pozastavení zpracování vašich údajů v následujících případech:

 • pokud po nás chcete určit přesnost vašich údajů;
 • pokud je naše používání údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali;
 • pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali déle, než je nutné, protože je potřebujete ke stanovení, uplatnění nebo obraně právních nároků; nebo
 • pokud jste vznesli námitku vůči našemu používání vašich údajů, ale potřebujeme ověřit, zda máme upřednostňované základy pro jejich používání;

(f) požádat o přenos vašich osobních údajů k vám nebo třetí straně. Poskytneme vám nebo vámi vybrané třetí straně vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo platí pouze pro automatizované informace (tj. ne pro výtisky), které jste nám původně povolili používat, nebo pokud jste informace použili k vykonání smlouvy s vámi; a

(g) kdykoliv odvolat souhlas, když se spoléháme na souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás e-mailem na adresu [email protected] pomocí registrované e-mailové adresy, kterou jste nám sdělili. Před zpracováním vašeho požadavku vás můžeme požádat, abyste ověřili svou identitu.

Na všechny požadavky se snažíme reagovat během 1 (jednoho) měsíce. Občas nám to může trvat déle než 1 (jeden), pokud je váš požadavek obzvlášť složitý nebo pokud jste vznesli několik požadavků. V tom případě vám to oznámíme během 1 (jednoho) měsíce od přijetí vašeho požadavku a budeme vás informovat.

Pokud je váš požadavek zjevně neodůvodněný, nadměrný nebo opakovaný nebo pokud obdržíme požadavky na poskytnutí dalších kopií stejných údajů, můžeme vám naúčtovat odůvodněný poplatek. V tom případě vám pošleme požadavek na poplatek, který budete muset přijmout, než váš požadavek zpracujeme. Případně můžeme odmítnout za těchto okolností dodržet váš požadavek.

Co máte dělat, pokud máte dotaz nebo stížnost?

Pokud máte jakékoliv problémy ohledně jakéhokoliv našeho postupu ohledně osobních údajů, máte právo vznést dotaz nebo stížnost e-mailem na adresu [email protected].

Na všechny požadavky se snažíme reagovat během 1 (jednoho) měsíce. Občas nám to může trvat déle než 1 (jeden), pokud je váš požadavek obzvlášť složitý nebo pokud jste vznesli několik požadavků. V tom případě vám to oznámíme během 1 (jednoho) měsíce od přijetí vašeho požadavku a budeme vás informovat.

Pokud s naší odpovědí na vaši stížnost nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u našich nadřízených orgánů – Úřadu komisaře pro informace (Information Commissioner’s Office) (ICO), pokud jste zákazníkem společnosti FxPro UK Limited, nebo Kyperského komisaře pro ochranu dat (Cyprus Data Protection Commissioner), pokud jste zákazníkem jakýchkoliv jiných subjektů skupiny FxPro. Případně máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi svého bydliště.

Více informací, jak to můžete udělat, naleznete na následujících webových stránkách:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy