FxPro provize a Swap poplatky

Provizní poplatky

Klienti FxPro mohou na platformě FXPro cTrader očekávat provize pouze na FX párech spotových kovech. FxPro si účtuje poplatek 45 dolarů za milion obchodovaných USD. Pokud je obchodní účet denominován v jiné měně než v USD, hodnota se převede na příslušnou měnu.

Poplatky z provize se vypočítávají následovně:
Provize dle strany
=
Velikost obchodu v základní měně
/
směnný kurz USD X $45 za milion obchodovaných USD
/
Směnný kurz účtu měny
Krok 1

Změna velikosti obchodu ze základní měny na USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD kurz) = 131,100 USD
Krok 2

Spočítat provizní poplatky v USD (45$ za obchodovaný milion USD)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD
Krok 3

Přepočítat provizní poplatky z USD k EUR (měna účtu)

5.90 USD / 1.1685 (EURUSD kurz) = 5.05 EUR
Provizní poplatky vzniklé při otevírání a zavírání pozice = 5.05 EUR.
Swap poplatky

Poplatky za swap/rollover vznikají, když je obchod zůstává otevřen přes noc a odráží náklady na financování vašeho obchodu/ů. Výměna je účtována automaticky v 21:59 (britský čas) na klientském účtu a je převedena na měnu, ve které je účet veden. Swap je kalkulován a účtován jednou za všední den pro 1 den rolloveru, s výjimkou pátku, kdy se vypočítá a účtuje třikrát pro víkendový rollover (pátek - pondělí).

Na účtech bez swapu se neúčtují žádné poplatky. Účtují se provizní poplatky, o kterých se můžete více dozvědět, když nás budete kontaktovat.

Provize jsou spojeny s otevřenou pozicí a jsou realizovány po uzavření pozice.

Swap poplatky ve forexu

U forexových párů se cena nebo výnos počítá jako rozdíl úrokovýh sazeb mezi zítřejšími sazbami vkladu (TNDR) dvou měn plus provizní poplatek účtovaný společností, na které je pozice držena, a podle typu pozice (Long/Short). Klienti mohou buď získat nebo ztratit na swapu, čímž mají buď pozitivní, nebo negativní rollover. Může se také stát, že některé nástroje mohou mít negativní rollover na obou stranách, což je výsledkem provize, která je přidána k rozdílu jednodenních úrokových sazeb obou měn.

Swap poplatky v akcicích, indexech a kovech

Pro akcie, spotové indexy a spotové kovy je swap poplatek založen na podkladové sazbě zítřejšího vkladu (TNDR) měny kotace daného aktiva plus provize účtované společností na dlouhých pozicích nebo mínus provize účtovaná společností na krátkých pozicích.

Vzorek pro výpočet swap poplatku pro forexový pár je:
Swap = (Pip hodnota * Swap sazba * počet nocí) / 10

• Velikost šarže pro všechny páry Forexu je 100 000;

• Hodnota Pip pro všechny Forex páry je 10 dané měny, s výjimkou párů JPY a HUF, pro které je 1000 a párů RUB a CZK, pro které je 100;

• Dělíme 10 protože swap poplatky jsou udávány v centech a;

• Swap páteční noci je na účet počítát třikrát za víkendové dny.

Vzorec pro vápočet vašeho swap poplatku pro další CFD nástroje je:
Swap =velikost dávky * Swap sazba * počet nocí
Kalkulačka nákladů

Kalkulátor nákladů lze použít k výpočtu čtvrtletních poplatků za každý nástroj, který nabízíme, přizpůsobený vašemu obchodování. Než použijete níže uvedenou kalkulačku nákladů, projděte si následující příklad, který vám pomůže správně vyplnit požadovaná pole.

Příklad:
Vložili jste na účet 10 000 Eur a vybrali jste měnu účtu v Eur. Běžne otevíráte jednu dávku EURUSD, držíte pozici otevřenou průměrně jeden den a obchodujete v průměru pětkrát za kvartál.
Poznámka: V případě, že měna vašeho účtu je jiná, než ve které jste vložili finance, vložte částku investice převedenou na měnu svého účtu.
Vyplňte pole formuláře následovně:
  • Vložte investovanou částku: 10 000
  • Měna účtu: EUR
  • Vyberte CFD nástroj: EURUSD
  • Velikost obchodu (v jednotkách): 100,000
  • Jak často budete za kvartál obchodovat: 5
  • Kolik dní zůstane pozice otevřená: 1
  • Vyberte typ příkazu: Pro vypočítání nákladů na dlouhou pozici vyberte "Koupit/Dlouhá", pro krátkou "Prodat/Krátká"
  • K získání výsledku klikněte na "Spočítat"
Kalkulačka nákladů
Stále máte otázky jak se vypočítá naše provize a swap poplatky?
Kontaktujte naši5ti hvězdičkovou zákaznickou podporu