OCENĚNÉ Bez zásahů Dealing Desk

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 12 milliseconds, with thousands of trades executed per second last year.

Best FX Provider 2022 Ocenění za online osobní bohatsví

Best Trading Platform 2023 Financial Times & Investors Chronicle

Best Mobile Trading App 2023 Ultimate Fintech Award

Výhody
provedení bez zásahů Dealing Desk

Hluboká likvidita

Získejte přístup k hluboké likviditě a těžte z nejlepších poptávkových a nabídkových cen při každém obchodě.

Anonymní obchodování

Vaše objednávky jsou vykonány anonymně. Poskytovatelé likvidity nemají přístup k informacím o vaší obchodní činnosti2.

Mimořádně rychlé vykonání

S dřívějším rekordem 199 397 příkazů během jednoho dne vám FxPro umožní mimořádně rychlé vykonání příkazu. Nejvíce příkazů klientů je plněno za méně než 13 milisekund.

Jak jsou mé obchody vykonávány?
Vaše obchody jsou vykonávány bez zásahu, viz níže:

Motor provedení

Kniha příkazů
Platforms
Kniha příkazů

Vzhledem k vysokému objemu obchodů našich klientů jsme schopni interně propoji velké množství našich objednávek. To nám umožňuje minimalizovat naše riziko, aniž bychom jakýmkoliv způsobem zasahovali do vašich objednávek

vnitřně shodují

Vzhledem k tomu, že ne všechny pozice klientů jsou zajištěny, zůstává zbytková expozice až do limitu tržního rizika. Nadměrná expozice může být zajištěna externě.

zbytkové
vystavení

Proč FxPro není STP broker

STP (Straight-Through-Processing) je jeden z často nesprávně vysvětlovaných pojmů v odvětví obchodování. Ačkoliv se často spojuje s provedením, které klient obdrží od svého makléře, STP je ve skutečnosti postkonverzním post-obchodním komunikačním procesem mezi vykonávajícími protistranami s minimálním dopadem na rychlost nebo cenu provedení, která je maloobchodníkovi nabízena. Přestože FxPro využívá technologie STP, klasifikujeme se jako NDD v souladu s naší metodikou provádění příkazů.

Proč FxPro není ECN broker

ECN je zkratka pro elektronickou komunikační síť a je často zaměňována s prováděním NDD. ECN však odkazuje na anonymní komunikaci mezi vykonávajícími protistranami, která může ve skutečnosti vést k žádnému zaručenému plnění a horšímu stanovení cen pro maloobchodníka. FxPro je skutečný broker bez Dealing Desk, což znamená, že provádíme příkazy klientů bez zásahů.

Plná transparentnost

FxPro je zastáncem přijetí transparentnějších a etičtějších postupů napříč internetovým obchodováním. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli model, který splňuje požadavky obchodníků i etické normy a získal ocenění.

diagram circle
Stanoven 71.40%
Pozitivní 12.90%
Negativní 15.70%

Statistiky skluzu za rok 20233

In the FX market, prices change by the millisecond. In 2023 more than 84% of market orders were executed at the requested price, or an even better price.

Bez nových nabídek (requotes)99.38%
Pozitivní requote0.26%
Negativní requote0.36%
Requote statistiky za rok 2023

V roce 2023 pouze 0.36% ze všech okamžtých příkazů obdrželo requote a 0.26% z nich získalo ještě lepší cenu, za kterou byl příkaz vykonán.

Kde vykonáváme vaše obchody

Vaše obchody jsou prováděny v jednom z našich datových center Equinix v LD5 Londýně nebo Amsterdamu. Naše obchodní servery jsou umístěny a spojeny vlákny s bankami Tier 1, které poskytují likviditu prostřednictvím našeho vlastního agregátoru Quotix.

Platforms
FxPro Datacentrum v
EQUINIX
Platforms

1   Dle podmínek pro výkonání příkazů.

2   Best FX Broker 2018-2013, Shares Awards.

3   Statistics provided are for all FxPro Group Limited orders executed from 1st January 2023 to 31st December 2023