Investujte zodpovědně. Investujte zodpovědně.CFD jsou složité nástroje a obnáší vysoké riziko ztráty vašich peněz z důvodu pákového efektu. 84.72% retailových investorských účtů ztrácí peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit vysokou míru rizika ztráty vašich peněz.

OCENĚNÉ Bez zásahů Dealing Desk

Všechny příkazy jsou vykonány anonymně bez 1zásahů Dealing Desk. Většina příkazů je vykonaných mńěnež 14 mss 2400 příkazů za sekundu.

Best FX Provider 2021 Ocenění za online osobní bohatsví

Best trading platform 2020 Financial Times & Investors Chronicle

Best CFD FX Provider 2021 Ocenění za online osobní bohatsví

Výhody
provedení bez zásahů Dealing Desk

Hluboká likvidita

Získejte přístup k hluboké likviditě a těžte z nejlepších poptávkových a nabídkových cen při každém obchodě.

Award-Winning Broker

Vaše objednávky jsou vykonány anonymně. Poskytovatelé likvidity nemají přístup k informacím o vaší obchodní činnosti2.

Mimořádně rychlé vykonání

S dřívějším rekordem 199 397 příkazů během jednoho dne vám FxPro umožní mimořádně rychlé vykonání příkazu. Nejvíce příkazů klientů je plněno za méně než 14 milisekund.

Jak jsou mé obchody vykonávány?
Vaše obchody jsou vykonávány bez zásahu, viz níže:

Motor provedení

Kniha příkazů
back-laptop-copy
Kniha příkazů

Vzhledem k vysokému objemu obchodů našich klientů jsme schopni interně propoji velké množství našich objednávek. To nám umožňuje minimalizovat naše riziko, aniž bychom jakýmkoliv způsobem zasahovali do vašich objednávek

vnitřně shodují

Vzhledem k tomu, že ne všechny pozice klientů jsou zajištěny, zůstává zbytková expozice až do limitu tržního rizika. Nadměrná expozice může být zajištěna externě.

zbytkové
vystavení

Proč FxPro není STP broker

STP (Straight-Through-Processing) je jeden z často nesprávně vysvětlovaných pojmů v odvětví obchodování. Ačkoliv se často spojuje s provedením, které klient obdrží od svého makléře, STP je ve skutečnosti postkonverzním post-obchodním komunikačním procesem mezi vykonávajícími protistranami s minimálním dopadem na rychlost nebo cenu provedení, která je maloobchodníkovi nabízena. Přestože FxPro využívá technologie STP, klasifikujeme se jako NDD v souladu s naší metodikou provádění příkazů.

Proč FxPro není ECN broker

ECN je zkratka pro elektronickou komunikační síť a je často zaměňována s prováděním NDD. ECN však odkazuje na anonymní komunikaci mezi vykonávajícími protistranami, která může ve skutečnosti vést k žádnému zaručenému plnění a horšímu stanovení cen pro maloobchodníka. FxPro je skutečný broker bez Dealing Desk, což znamená, že provádíme příkazy klientů bez zásahů.

Plná transparentnost

FxPro je zastáncem přijetí transparentnějších a etičtějších postupů napříč internetovým obchodováním. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli model, který splňuje požadavky obchodníků i etické normy a získal ocenění.

diagram circle
Stanoven 79.03%
Pozitivní 10.09%
Negativní 10.88%

Statistiky skluzu za rok 2020 3

Na FX trhu se ceny mění po milisekundách. V roce 2020 bylo 80.48% tržních příkazů provedeno za požadovanou cenu a 9.6% vykonáno s pozitivním skluzem, takže dostali ještě lepší cenu

Bez nových nabídek (requotes)98.59%
Pozitivní requote0.66%
Negativní requote0.75%
Requote statistiky za rok 2020

V roce 2020 pouze 1.14% ze všech okamžtých příkazů obdrželo requote a 0.54% z nich získalo ještě lepší cenu, za kterou byl příkaz vykonán.

Kde vykonáváme vaše obchody

Vaše obchody jsou prováděny v jednom z našich datových center Equinix v LD5 Londýně nebo Amsterdamu. Naše obchodní servery jsou umístěny a spojeny vlákny s bankami Tier 1, které poskytují likviditu prostřednictvím našeho vlastního agregátoru Quotix.

logoFxPro Datacentrum v
EQUINIX
Layer-80306-copy-2

1   Dle podmínek pro výkonání příkazů.

2   Best FX Broker 2018-2013, Shares Awards.

3   Statistics provided are for all FxPro Group Limited orders executed from 1st January 2021 to 31st December 2021