Co je úvěrové hodnocení?

Úvěrové hodnocení je přiřazení kreditu jednotlivci nebo firmě z důvodu hodnocení jak bezpečnou protistranou je.

Je to algoritmus, který předpovídá potenciální riziko potenciálního dlužníka (např. schopnost platit včas).
Kombinuje klíčové proměnné

Např. platební informace, veřejné informace, analýza odvětví, dluhy, výpůjčky a další ukazatele výkonu

Úvěrové hodnocení může být použito k odhadu pravděpodobnosti neúspěšného obchodu
Hodnotí jednotlivce/firmy na škále od 0 do 100.

Vysoké hodnocení znamená nižší riziko neúspěchu nebo selhání. Nízké hodnocení pak značí vyšší riziko neúspěchu.

Úvěrové hodnocení - jak jsme spravedliví

creditsafe
creditsafe
creditsafe

Creditsafe je světově nejvyužívanější poskytovatel úvěrových hodnocení firem a spravuje největší databázi s více než 240 miliony firem po celém světě. 100 000 zákazníků napříč světem se připojilo ke Creditsafe proto, aby mohli dělat ta správná obchodní rozhodnutí.

*Úvěrové hodnocení jsou pro společnost UK Limited oproti holdingové společnosti