FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Skluz (Slippage)

Skluz je pip rozdíl mzi cenou, za jakou obchodník očekává příkaz a cenou skutečně naplněnou. Skluz se objevuje pokud je nízká likvidita nebo volatilní trhy, často po vydání důležitých ekonomických dat. Skluz má vliv na stop příkazy, protože ty jsu vykonány jako tržní příkaty, které se automaticky naplní při další nejlepší ceně spíše než nové nacenění obchodníkovi.