FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Forward

Forwardy jsou soukromé dohody v nichž kupující a prodávající stanoví cenu a dané aktivum, ale odloží prodej na pozdější dohodnuté datum. Může to být o dny, týdny, měsíce, ale i roky později. Když smlouva uzraje, kupující je povinen prodat a prodávající je povinen zajistit cenu, bez ohledu na současné tržní podmínky. Forwardy jsuo často používány farmáři, aby jim zajistily, že dostanou stanovenou cenu za jejich sklizeň, ještě před tím, než je sklizeno a chrání je tak před nejistotou ohledně budoucí tržní ceny.