FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Dealing Desk (undefined)

Dealing Desk broker, často také označovaný jako tvůrce trhu (Market Maker). Dealing Desks zasahuje mezi obchodníky a poskytovatele likvidity a stanovuje úrovně likvidity a ceny nabízené obchodníkům, někdy jde i proti pozici obchodníka. Výsledkem je, že mohou řídit vlastní vystavené riziku.