FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Poptávková cena (Ask Price)

Tržní ceny jsou udávány v párech, nabídková a poptávková cena. Poptávková cena je cena, za kterou je nástroj dostupný k nákupu. Pro daný měnový pár (např. EUR/USD) je poptávková cena vyjádřena tím, kolik kótované měny (USD) je požadováno od obchodníka k nákupu jedné jednotky základní měny (EUR). V daném poptávkovém/nabídkovém spreadu (např. 1,32166/1,32184) je poptávková cena 1,32184, což znamená, že 1 EUR je rovno 1,32184 USD.