FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Nové nacenění (re-quote) (Re-quote)

Objevuje se pokud broker není schopen potvrdit danou poptávkovou nebo nabídkovou cenu. Jinými slovy, ve chvíli přijetí obchodu se cena už změnila, což nutí brokera nabídnout obchodníkovi novou cenu. Objevuje sena volatilních trzích, zvláště když jsou vydány ekonomické ukazatele s významným dopadem. Obvykle nové nacenění vyvolá vyšší poptávkovou cenu a nižší nabídkovou.

Other terms in this category