FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Tick (Tick)

Často zaměnováno s pip. Tick je rozdíl mezi aktuální tržní cenou a poslední kótovanou tržní cenou. Jinými slovy, tik představuje posun trhu za daný čas. Tick není (na rozdíl od pip) fixní číslo, ale mění se v reálném čase v závislosti na tržních podmínkách. Například, na vysoce likvidním trhu může tick představovat jeden pip, na druhou stranu na nelikvidním trhu může představovat cenový posun o 30 pipů.