FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Ztracená dekáda (Lost Decade)

Ztracené dekády se vyskytují po těžkých ekonomických krizích a zvláště po vypuknutí ekonomické bubliny. Pomalý ekonomický růst, vysoká nezaměstnanost a klesající ceny nemovitostí jsou typické jevy v těchto situacích a může trvat několik let, než se životní úroveň vrátí na dřívější úroveň. Osmdesátá léta bývají považovány za ztracenou dekádu v latinské americe (La DécadaPerdida) potom co se úroveň zadlužení vymkla kontrole. Japonská ztracená dekáda jsou devadesátá léta, jako důsledek prasknutí velké bubliny aktiv. Období kolem roku 2000 je považováno za ztracenou dekádu ve Spojených státech amerických, kvůli dot-com bublině v pozdních devadesátých letech následované hypoteční krizí ve druhé polovině této dekády.