FxPro centrum nápovědy - Slovníček

ECN (elektronická komunikační síť (ECN (Electronic Communication Network))

Elektronická komunikační síť dovoluje obchodníkům přijímat nejlepší nabídkové a poptávkové ceny od mnoha poskytovatelů likvidity a vždy nabízet nejlepší dvě. ECN příkazy jsou směrovány přímo přes síť internetového bankovnictví zcela anonymně a bez zásahu dealing desk. Při obchodování přes sítě ECN obchodník obdrží nabídkovou a poptávkovou cenu od různých poskytovatelů, kteří jsou na trhu nejkonkurenceschopnější.