FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) (undefined)

Jednoduchý klouzavý průměr představuje cenu aktiva za dané časové období. Spočítá se jako součet uzavíracích cen za určitý počet období, který se pak vydělí počtem období.