FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Ichimoku Kinkō Hyō

Ichimoku Kinkō Hyō, často zkráceně pouze Ichimoku je tehnický indikátor vynalezený japonským novinářem Goichi Hosodou v 30. letech. Používá se k poskytnutí informací o trendech a konsolidaci, stejně jako o pomáhá identifikovat důležité supporty a rezistence. Ichimoku je hodně využíván japonskými obchodníky ale popularitu si získal i u západních obchodníků kvůli hustotě informací, které je schopen poskytnout bez použití dalších indikátorů.

Ichimoku se skládá z pěti čar:

1.Tenkan-sen (obvykle červená čára): klouzavý průměr za 9 období, což ovlivňuje trendy stejně jako supporty a rezistence.

2.Kijun-sen (obvyklemodrá čára): klouzavý průměr za 26 období, které značí budoucí cenové změny. Pokud jsou cenové změny nad touto linií bude trend dále růst. Pokud pod linií, dojde ke snížení.

3. Senkou Span A: Průměruje klouzavé průměry z 9 a 26 období Tenken-sen a Kijun-sen a vykresluje 26 období dopředu.

4. Senkou Span B: klouzavý průměr za 52 period, který je vykreslen na 26 period dopředu.

Oblast mezi span A a span B ze nazývá Kumo (mrak) a je stínovaná. Tlusté mraky představují vysokou volatilitu a robustnější úrovně supportu/rezistence. Uzší mraky představují nižší volatility a slabší úrovně suppostu/rezistence. Když je Span A nad Span B je trh považován za býčí. Pokud Span B je nad Span A je trh medvědí. Když se Span A kříží se Span B je to signál změny v trendu.

5. Chinkou Span (obvykle zelená čára): vyjresluje současnou uzavíraí cenu za 26 předešlých období a je používán pro získání signálů stejně jako úrovní supportu a rezistence. Pokud Chinkou kříží současnou cenu zespod je to signál jít na dlouhou pozici. Pokud naopak kříží současnou cenu shora je to signál pro krátkou pozici.

Zaměření na délku 26 období pro data v Ichimoku vychází z běžného pracovního měsíce v Japonsku v 30. letech, který trval právě 26 dní.