FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Indikátor sentimentu (Sentiment Indicator)

Indikátor sentimentu je ekonomický ukazatel, který není odvozen z ekonomických statistik, ale spíše vzníká pozorováním chování lidí v dané ekonomice, nebo na trhu. Průzkum Univerzity v Michiganu týkající se spotřebitelského sentimentu je dobrým příkladem vysokého vlivu indikátoru, který je postaven pouze na sentimentu.