FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Exponenciální klouzavý průměr sleduje průměrnou cenu za předem nastavené období, přičemž v porovnání s běným klouzavým průměrem (SMA) klade větší váhu na novější údaje. Výsledkem je, že EMA reagují rychleji na změny cen, než SMA. Dva nejoblíbenější exponenciální klouzavé průměry v technické analýze jsou klouzavé průměry pro 12 a 26 období.