FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Volatilita (Volatility)

Volatilitou se měří tendence aktiva kolísat mezi minimální a maximální hodnotou. Měří se historickou analýzou cenového aktiva po určité časové období, které se může pohybovat od 30 dnů do 12 měsíců.