FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Akcie (Stock)

Akcie (podíl) je obchodovatelná jistina, která zaručuje majiteli vlastnictví podílu ve společnosti stejně jako nárok na procentuální část aktiv a zisků (dividend). Dva hlavní druhy akcií jsou kmenové a prioritní. Kmenové akcie dávají vlastníkovi přístup k dividendám a může hlasovat na setkání akcionářů. Majitelé prioritních akcií mají nárok na vyšší dividendy, ale nemjí právo hlasovat.