FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Úroveň rezistence (Resistance Level)

Při zobrazování ceny aktiva je úroveň rezistence cenová úroveň, pod kterou trh již nemůže jít. Jinými slovy, je to úroveň kdy se pravděpodobně objeví prodej. Obchodníci často používají maxima k zobrazení úrovně rezistence v grafu, protože jsou dobrými indikátory bezprostředního trendu. Čím časteji se nedaří cenou aktiva prolomit úroveň rezistence, tím více se úroveň rezistence posiuje.