FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Rally

Rally se týká velkého vzestupného pohybu cen nástroje. Vvyskytují v tržních podmínkách, ve kterých existuje hodně kupujících a nedostatek prodejců. To vyvolává zvýšení cen, které může být zmírněno velkým počtem prodejců vstupujích na trh.