FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Termínovaný příkaz (Pending Order)

Termínovaný příkaz je příkaz koupit, nebo prodat nástroj, pokud nastane určitá předem stanovená podmínka. Jednoduše, při zadání termínovaného vkladu obchodník informuje brokera, že nechce současnou tržní cenu, ale chtěl by příkaz vykonat až tržní cena dosáhne požadovanou úroveň. Termínované příkazy se dělí na limitní příkazy a stop příkazy.

Limitní příkaty mohou být vykonány za limitní cenu stanovenou obchodníkem. Jsou dva druhy limitních příkazů - ke koupi a k prodeji. Limitní příkaz ke koupi dává pokyn, že nástroj má být koupen za danou, nebo nižší cenu, zatímco limitní příkaz k prodeji dává pokyn k prodeji nástroje za danou nebo vyšší cenu. Limitní příkazy zaručují, že příkaz bude naplněn v rámci daných limitů a nebo vůbec a tím předchází skluzu. Ačkoliv skluzům předchází, zůstává riziko nenaplnění při vysoké volatilitě na trhu.

Stop příkazy dávají pokyn, aby pozice byla otřevřena, nebo uzavřena při dosažení stanovené ceny a často se používají k uzamčení zisků a omezení ztrát. Stop příkaz ke koupy je vlložen nad současnou tržní cenou a prodejní stop příkaz pod současnou tržní cenou. Stop príkazy jsou často zaměňovány s liminími příkazy, ačkoliv se liší v důležitém aspektu. Když tržní cena dosáhne úroveň stanovenou obchodníkem je tržní příkaz automaticky umístěn. Proto může být v časech vysoké volatility ovlivněn skluzem a nebo špatným plněním při některých tržních podmínkách.