FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Průmyslová výroba (Industrial Production)

Průmyslová výroba je ekonomický ukazatel, který udává celkovou hodnotu průmyslové produkce země nebo hospodářského regionu a zahrnuje odvětví jako výroba, energetický průmysl a těžební průmysl (upravené o inflaci). Průmyslová produkce je významným ukazatelem, neboť je úzce spojena s dalšími oblastmi, jako je zaměstnanost, výdělky a důvěra spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že výroba je silně ovlivněna změnami poptávky, je průmyslová výroba klasifikována jako koincidentní ukazatel. Pokud jsou čísla vyšší než bylo očekáváno, je zde tendence pozitivního vlivu na hodnotu měny.