FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Hedge

Hedging je technika používaná investory k omezení rizika tím, že otevřou pozice dvou instrumentů, které inverzně korelují, nebo se jiným způsobem vyruší. Forwardy a future jsou oblíbenými nástroji k zajištění, protože dovolují dohodnou cenu s kupujícím, přičemž směna je odložena na pozdější datum.