FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Platný do datum/čas (GTD) (GTD (Good Till Date/Time))

Příkazy (GTD) jsou termínované příkazy, které mohou být platit do určeného data v budoucnosti. Pokud v příkaze GTD není vyplněn čas, je automaticky zrušen.