FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Future (Futures)

Future umožňují kupujícím a prodávajícím dohodnout se na ceně aktiva, které bude směněno až s později. Kupující v kontraktu future jde do dlouhé pozice a očekává, že hodnota aktiva se bude zvyšovat. Prodávající jde do krátké pozice s očekáváním poklesu ceny. Ačkoliv si jsou Futures a Forwardy podobné, je zde několik rozdílů. Future jsou obchodovány směnou, tzn. že musí být standardizovány a jsou více rigidní než forwardy. Futures jsou uváděny na trh denně, což znamená, že změny v hodnotě jsou na denní bázi. U forwardů je stanovena no konec kontraktu. A konečně, future jsou často využívány spekuanty, kteří nemají zájem o vlatnictví aktiva, které se obchoduje, znamená to, že futures jsou obvykle uzavřeny před tím, než dosáhnou dosáhnou zralosti. Naopak forwardy hojně využívají prodejci, jako například farmáři k zajištění proti cenové nestabilitě a komodita je nejčastěji směňována při dozrání kontraktu.