FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Fundamentální analýza (Fundamental Analysis)

Fundamentální analýza je metoda analýzy trhu primárně se zaměřující na externí faktory, které ovlivňují cenu jistin. Fundamentální analýza předpokládá, že cenné papíry jsou neustále podhodnocené, nebo nadhodnocené, a proto se neustále opravuje cena směrem k jejich skutečné hodnotě. Fundamentální analýza se zaměřuje na ekonomické, geopolitické, sociální a makroekonomické faktory jako je: produkt, příjem, nezaměstnanost, HDP, inflace/deflace. Účelem fundamentální analýzy je zjistit, zda je určitá jistina nadhodnocená nebo podhodnocena, aby mohla zaujmout vhodnou pozici.