FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Plovoucí zisk a ztráta (undefined)

Plovoucí zisk a ztráta jsou nerealizované zisky a ztráty plynoucí z otevřených pozic momentálně držených obchodníkem.