FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Derivát (Derivative)

Derivát je finanční nástroj, který nemá žádnou skutečnou hodnotu. Svou hodnotu odvozuje od hodnoty jiného finančního nástroje, aktiv, indexu, směnného kurzu, atd. Opce, swapy, forwardy a futures jsou několik příkladů derivátových smluv. Hodnota trhu derivátů se exponenciálně zvyšuje, přičemž podrobnosti smluv jsou stále složitější. Odhaduje se, že trh derivátů by mohl mít hodnotu až 1,2 miliardy dolarů, čímž se sníží roční hrubý světový ekonomický produkt (GWP), který v roce 2012 dosáhl pouze zhruba 70 bilionů dolarů.