FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Carry Trade (Carry Trade)

Carry trade je strategie, při níž se prodává měna s nízkým výnosem (měna s nízkou úrokovou sazbou) a získané prostředky se používají k nákupu vysoce výnosné měny (měna s vysokou úrokovou sazbou). Účelem tohoto druhu obchodu je profitovat z úrokového diferenciálu obou měn. Pákový efekt se běžně používá k výraznému zvýšení zisku získaného prostřednictvím strategií carry trade.