FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Černá labuť (Black Swan Event)

Autorem této teorie je Nassim Nicholas Taleb a tento termín odkazuje na neočekávanou událost, jejíž výskyt je velmí složité předpovědět. Podle Taleba je téměř nemožné předvídat tyto události, ale mohou vést ke katadtrofickým událostem.