FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Medvědí trh (Bear Market)

Medvědí trh je charakterizován padajícími cenami a rostoucím prodejem aktiv. Tato situace je často samoudržitelná, protože padající ceny nutí investory prodávat aktiva, což zhoršuje ještě klesající trend. Pokles cen o více než 20% po dobu minimálně dvou měsíců je čato shledáván jako oficiální vstup na medvědí trh.