FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Lagging indikátory (indikátory zpoždění) (Lagging Indicator)

Lagging indikátory jsou "výstupně orientované" ekonomické ukazatele, které registrují změny až teprve poté, co se ekonomika začne řídit určitým trendem. Dobrým příkladem takového indikátoru je míra zaměstnanosti dané oblasti. Má tendenci se zvyšovat nebo snižovat po vzestupu nebo poklesu širší ekonomiky.