FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Backtesting (Back-Testing)

Backtesting je proces ověřování algoritmických obchodních strategií (EA, roboty) na historických datech z důvodu zjištění jak přesně bude strategie mít předpokládané výsledky. To nutně zahrnuje i úpravu parametrů původní strategie a nové testování za účelem optimalizace výkonu.