FxPro centrum nápovědy - Slovníček

HDP (Hrubý domácí produkt) (GDP (Gross Domestic Product))

Hrubý domácí produkt je ekonomický ukazatel, který sleduje změny v celkové hodnotě zboží a služeb produkovaných v dané zemi, nebo v ekonomické oblasti (upravené o inflaci). HDP představuje ekonomickou činnost a považuje se za nejdůležitější barometr zdraví ekonomik. S výjimkou Kanady, která zvěřejňuje své údaje o HDP na měsíční bázi, je HDP obvykle vykazováno čtvrtletně. Většina zemí zveřejňuje tři verze údajů o HDP: předběžnou zprávu, revidovanou druhou zprávu a konečnou verzi. Přestože předběžná zpráva není nejpřesnější, mívá největší dopad na trh vzhledem k tomu, že je vydána jako první. Pokud je HDP vyšší než se očekávalo, bývá zde tendence příznivého vlivu na hodnotu dané měny.