FxPro centrum nápovědy - Slovníček

Zisk a ztráta (Profit and Loss Ratio)

Je metoda sledování schopnosti obchodníka trvale tvořit více zisku než ztrát za dané období. Vypočítá se jako průměrný zisk z vyhraných obchodů a ten se vydělí průměrnou ztrátou z obchodů. Výsledkem jsou dvě čísla, která tvoří poměr zisku a ztrát. Benchmarkem pro úspěšnou strategii je to, že by měla generovat poměr zisku a ztrát nejméně 2: 1.