Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 4 hlavních platforem pro obchodování.

Typy Příkazů

Obchodníci mohou posílat pokyny pro tržní příkazy a čekající příkazy.

Tržní Příkaz(y)

Tržní Příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za současnou tržní cenu, která je k dispozici. Systém automaticky shromažďuje objem obdržený od poskytovatelů likvidity třetích stran a provádí "tržní příkaz" ve VWAP (Objemově vážená průměrná cena), což je průměrná a nejlepší dostupná cena v době exekuce.

Čekajíci(í) Příkaz(y)

Stop Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji poté, co trh dosáhne "stop ceny". Jakmile trh dosáhne "stop ceny", spustí se "stop příkaz" a považuje se za "tržní příkaz". Pokud "stop příkaz" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data pod podmínkami uvedenými v části "Good till Cancel". Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "stop příkazy" by měly být umístěny minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT5.

Stop Loss: jedná se o příkaz k minimalizaci ztrát. Jakmile trh dosáhne "stop loss ceny", příkaz se spustí a bude považován za "tržní příkaz". Pokud "stop loss" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data. Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "stop loss" by měl být umístěn minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny.Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT5.

Limit Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne "limitní ceny". Jakmile trh dosáhne "limitní ceny", spustí se "limitní příkaz" a provede se za "limitní cenu" nebo lepší. Pokud "Limitníý Příkaz" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data pod podmínkami popsanými v sekci "Good till Cancel". Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "limitní příkazy" by měly být umístěny minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT5.

Take Profit: jedná se o příkaz k zajištění zisku. Jakmile trh dosáhne "take profit ceny", příkaz je spuštěn a považován za "limitní příkaz". Pokud není aktivován "take profit", zůstane v systému až do pozdějšího data. Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "take profit" by měl být umístěn minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT5.

Good till Cancel ("GTC") (= Vypršení platnosti): toto je nastavení, které může klient použít na "čekající příkazy". Klient si může v budoucnu zvolit konkrétní datum, do kterého příkaz zůstane aktuální. Pokud se příkaz během tohoto časového rámce nespustí, bude ze systému odstraněn.

Modifikace čekajícího příkazu / Zrušení příkazu: klient může změnit / zrušit "čekající příkaz ", pokud trh nedosáhl úrovně ceny zadané klientem.

Skluz: v okamžiku, kdy je příkaz předán k provedení, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být k dispozici, proto bude příkaz proveden blízko nebo o několik pipů od požadované ceny klienta. Pokud je cena lepší než cena požadovaná klientem, toto je označováno jako "pozitivní skluz". Naopak, pokud je cena horší než cena požadovaná klientem, označuje se to jako "negativní skluz". Mějte prosím na paměti, že "Skluz" je normální obchodní praxe a regulérní vlastnost devizových trhů za podmínek *, jako je ilikvidita a volatilita v důsledku zpráv, ekonomických událostí a otevření trhů. Automatizovaný software FxPro nefunguje na základě jednotlivých parametrů k provedení příkazů prostřednictvím konkrétních klientských účtů.

* Upozorňujeme, že toto není kompletní seznam.

Tržní Příkaz(y)
Tržní Příkaz(y)MetaTrader 5
ExekuceTržní příkaz(y)
Skluz
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazůN/A
ProvizeN/A
Mark-up (navýšení)
Čekajíci(í) příkaz(y)
STOP PŘÍKAZY (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)MetaTrader 5
ExekuceTržní příkaz(y)
Skluz
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/A
Mark-up (navýšení)
LIMIT PŘÍKAZY (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)MetaTrader 5
ExekuceLimitní Příkaz
Skluz, pozitivní.
Partial fills
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/A
Mark-up (navýšení)
  • Nabídkové ceny (BID) v grafech: Grafy v terminálu jsou postaveny a zobrazeny pouze pro nabídkové ceny (BID), nicméně pro otevření dlouhých pozic a uzavření krátkých, se používá vždy poptávaná cena (ASK). Cena ASK ale není v grafu zobrazena žádným způsobem a není vidět. Větší kontrola a přezkoumání je k dispozici tím, že povolíte parametr "Show ASK line". Po provedení tohoto příkazu se v grafu objeví další vodorovná čára odpovídající aktuální ASK ceně poslední svíčky.
  • Trailing stops: Stop Loss je určen ke snížení ztrát, když se cena symbolu pohybuje nevýnosným směrem. Pokud se pozice stává zisková, lze Stop Loss ručně posunout na break-even úroveň. Pro automatizaci tohoto procesu byl vytvořen Trailing Stop. Nástroj je obzvláště užitečný, když se ceny silně mění stejným směrem nebo když je nemožné z jakéhokoliv důvodu sledovat trh. Mějte na paměti, že Trailing Stops fungují v klientském terminálu, nikoliv na serveru (jako u Stop Loss nebo Take Profit). Z tohoto důvodu nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů.
  • Buy Stop Limit a Sell Stop Limit Příkazy: Jedná se o příkazy, které kombinují vlastnosti stop příkazu a limit příkazu. Příkaz stop-limit bude proveden za stanovenou cenu (nebo lepší) po dosažení dané stop ceny. Po dosažení stop ceny , příkaz stop-limit se stává limitním příkazem k nákupu (nebo prodeji) za limitní cenu nebo lepší.
  • EAs a HFT (vysokofrekvenční obchodování). Ať už máte jakýkoliv styl obchodování, můžete uplatnit svou strategii na jakémkoliv nástroji společnosti FxPro. MetaTrader 5 je plně kompatibilní s Expert Advisory a automatizovanými obchodními systémy, jak to dovoluje forex trh a likvidita trhu. Mějte na paměti, že EA a HFT fungují v klientském terminálu, nikoliv na serveru (jako u Stop Loss nebo Take Profit). To je důvod, proč nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů.
  • Hedging není možný na MT5: Na MT5, pokud otevřete pozici na nákup páru a poté příkaz na prodej stejného páru ve stejném objemu (nebo naopak), jednoduše se uzavře již existující příkaz.
  • Trade netting: MT5 má funkci trade netting, což znamená, že když otevřete pozici na nákup 1 lotu EURUSD a poté druhý příkaz na nákup 1 lotu toho stejného páru, původní příkaz se automaticky změní na nákup 2 lotů EURUSD, čili se neotvoří dva jednotlivé obchody. V tomto případě se pro danou pozici vypočítá objemově vážená průměrná cena: (Cena prvního obchodu X Objem prvního obchodu + Cena druhého obchodu X Objem druhého obchodu) / (Objem prvního obchodu + Objem druhého obchodu).
  • Spread variace: Vezměte prosím na vědomí, že v rámci" Obchodních Podmínek" si společnost vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit spread nad rámec typického průměrného spreadu, který je zobrazen pod specifikacemi produktů. To se pravděpodobně může vyskytnout během abnormálních tržních podmínek.
  • Swap/Rollover Pokud je obchod otevřený přes noc, vypočítává se swap / rollover, náklady / výnosy v této pozici. Náklady nebo výnosy jsou vypočítávány jako rozdíl jednodenní úrokové sazby mezi oběma měnami plus provize účtovaná společností, u které se pozice drží, v závislosti na typu pozice (dlouhé / krátké).

Je důležité si uvědomit, že na swapu můžete získat nebo ztratit, což znamená, že buď budete mít pozitivní rollover nebo negativní rollover. Existuje možnost, že některé nástroje mohou mít na obou stranách negativní rollover hodnoty, protože FxPro si účtuje vlastní provizi o úrokovém diferenciálu jednodenní sazby obou měn, a proto se odpovídajícím způsobem sníží kladné i záporné hodnoty.

"Swap" se účtuje automaticky na účet klienta a je převeden na měnu, ve které je účet veden. "Swap" je účtován ve 21:59 UK času. Od pátku do soboty je swap účtován za trojnásobnou sazbu.

FxPro MT5 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Centrum stahování
 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP