Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 4 hlavních platforem pro obchodování.

Typy Příkazů

Prostřednictvím FxPro MetaTrader 4 mohou obchodníci zasílat pokyny pro okamžité příkazy na účtu s plovoucími spready MT4 Instant Execution (s okamžitou exekucí ) a MT4 Fixed spread (s okamžitou exekucí) nebo tržní příkazy na MT4 Floating spread ( tržní exekuce).

Okamžitý(é) Příkaz(y)

Okamžitý Příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji v nabídce "ask" nebo "bid", jak se zobrazuje v toku kvotací v okamžiku, kdy klient předloží příkaz k provedení.

Tržní Příkaz(y)

Tržní Příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za současnou tržní cenu, která je k dispozici. Systém automaticky shromažďuje objem obdržený od poskytovatelů likvidity třetích stran a provádí "tržní příkaz" ve VWAP (Objemově vážená průměrná cena), což je průměrná a nejlepší dostupná cena v době exekuce.

Čekajíci(í) Příkaz(y)

Stop Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji poté, co trh dosáhne "stop ceny". Jakmile trh dosáhne "stop ceny", spustí se "stop příkaz" a považuje se za "tržní příkaz". Pokud "stop příkaz" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data pod podmínkami uvedenými v části "Good till Cancel". Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "stop příkazy" by měly být umístěny minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT4.

Stop Loss: jedná se o příkaz k minimalizaci ztrát. Jakmile trh dosáhne "stop loss ceny", příkaz se spustí a bude považován za "tržní příkaz". Pokud "stop loss" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data. Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "stop loss" by měl být umístěn minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny.Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT4.

Limit Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne "limitní ceny". Jakmile trh dosáhne "limitní ceny", spustí se "limitní příkaz" a provede se za "limitní cenu" nebo lepší. Pokud "Limit Příkaz" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data pod podmínkami popsanými v sekci "Good till Cancel". Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "limitní příkazy" by měly být umístěny minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v MObchodních Podmínkách MT4.

Take Profit: jedná se o příkaz k zajištění zisku. Jakmile trh dosáhne "take profit ceny", příkaz je spuštěn a považován za "limitní příkaz". Pokud není aktivován "take profit", zůstane v systému až do pozdějšího data. Pokud jde o CFD na FX, vzácné kovy a futures, "take profit" by měly být umístěny minimálně pár pipů od aktuální tržní ceny. Další informace naleznete v Obchodních Podmínkách MT4.

Good till Cancel ("GTC") (= Vypršení platnosti): toto je nastavení, které může klient použít na "čekající příkazy". Klient si může v budoucnu zvolit konkrétní datum, do kterého příkaz zůstane aktuální. Pokud se příkaz během tohoto časového rámce nespustí, bude ze systému odstraněn.

Modifikace čekajícího příkazu / Zrušení příkazu: klient může změnit / zrušit "čekající příkaz ", pokud trh nedosáhl úrovně ceny zadané klientem.

Rekotace: jedná se o postup poskytnutí sekundární nabídky klientovi po odeslání "okamžité objednávky". Klient musí souhlasit s touto cenou před provedením příkazu. FxPro bude rekotovat "okamžité objednávky ", pokud původně specifikovaná požadovaná cena klientem není k dispozici. Druhá cenová nabídka poskytnutá klientovi je nejbližší dostupnou cenou, kterou FxPro obdrží od svých poskytovatelů likvidity třetí strany. FxPro nerekotuje "čekající objednávky".

Skluz: v okamžiku, kdy je příkaz předán k provedení, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být k dispozici, proto bude příkaz proveden blízko nebo o několik pipů od požadované ceny klienta. Pokud je cena lepší než cena požadovaná klientem, toto je označováno jako "pozitivní skluz". Naopak, pokud je cena horší než cena požadovaná klientem, označuje se to jako "negativní skluz". Mějte prosím na paměti, že "Skluz" je normální obchodní praxe a regulérní vlastnost devizových trhů za podmínek **, jako je ilikvidita a volatilita v důsledku zpráv, ekonomických událostí a otevření trhů. Automatizovaný software FxPro nefunguje na základě jednotlivých parametrů k provedení příkazů prostřednictvím konkrétních klientských účtů.

* Vezměte prosím na vědomí, že čekající příkazy se vztahují jak na okamžité tak na tržní příkazy.

** Upozorňujeme, že toto není kompletní seznam.

Okamžitý(é) / Tržní Příkaz(y)MetaTrader 4
ExekuceOkamžitý PříkazTržní příkaz(y)
Rekotace
SkluzN/A
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazůN/AN/A
ProvizeN/AN/A
Mark-up (navýšení)
Čekajíci(í) příkaz(y)
STOP PŘÍKAZY (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)MetaTrader 4
ExekuceOkamžitý PříkazTržní příkaz(y)
RekotaceN/AN/A
Skluz
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/AN/A
Mark-up (navýšení)
LIMIT PŘÍKAZY (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)MetaTrader 4
ExekuceOkamžitý PříkazTržní příkaz(y)
RekotaceN/AN/A
Skluz, pozitivní., pozitivní.
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/AN/A
Mark-up (navýšení)
  • Nabídkové ceny (BID) na grafech Grafy v terminálu jsou postaveny a zobrazeny pouze pro nabídkové ceny (BID), nicméně pro otevření dlouhých pozic a uzavření krátkých, se používá vždy poptávaná cena (ASK). Cena ASK ale není v grafu zobrazena žádným způsobem a není vidět. Větší kontrola a přezkoumání je k dispozici tím, že povolíte parametr "Show Ask line". Po provedení tohoto příkazu se v grafu objeví další vodorovná čára odpovídající aktuální ASK ceně poslední svíčky.
  • Trailing stops Stop Loss je určen ke snížení ztrát, když se cena symbolu pohybuje nevýnosným směrem. Pokud se pozice stává zisková, lze Stop Loss ručně posunout na break-even úroveň. Nástroj je obzvláště užitečný, když se ceny silně mění stejným směrem nebo když je nemožné z jakéhokoliv důvodu sledovat trh.

Mějte na paměti, že Trailing Stops fungují v klientském terminálu, nikoliv na serveru (jako u Stop Loss nebo Take Profit). Proto nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů

  • EA a HFT (vysokofrekvenční obchodování) Ať už máte jakýkoliv styl obchodování, můžete uplatnit svou strategii na jakémkoliv nástroji společnosti FxPro. MetaTrader 4 je plně kompatibilní s Expert Advisory a automatizovanými obchodními systémy, jak to dovoluje forex trh a likvidita trhu.
  • Mějte na paměti, že EA a HFT pracují v klientském terminálu, ne na serveru (jako u Stop Loss nebo Take Profit).
  • Úroveň marže potřebná k otevření nebo zajištění pozic Protichodná nebo hedžová pozice se objeví, pokud klient otevře obchod se stejným objemem v opačném směru od již otevřené pozice. To není to samé jako uzavření počátečního obchodu, protože protichodná pozice vyžaduje, aby obě zůstaly otevřené.

Když otevřete protichodnou pozici (pozice v opačném směru), nebudete požádáni o dodatečnou marži, pokud je úroveň vaší marže na vašem obchodním účtu vyšší než 100% .

Vzhledem k tomu, že poměr úrovně marží vyjadřuje vztah mezi majetkem a použitou marží (Úroveň Marže = [Majetek / Použitá Marže] * 100), můžete vidět, že pokud máte pozitivní volnou marži (Úroveň Marže > 100%), je tak možné otevřít protichodné pozice bez dodatečné marže. Pokud nemáte pozitivní volnou marži, nebudete moci otevřít žádnou novou pozici včetně protichodné.

Můžete si zkontrolovat stav vašeho majetku, volné marže a úrovňe marže na stavovém řádku svého obchodního účtu.

  • Variace spreadů

    Vezměte prosím na vědomí, že v rámci" Obchodních Podmínek" si společnost vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit spread nad rámec typického průměrného spreadu, který je zobrazen pod specifikacemi produktů s plovoucími spready. To se pravděpodobně může vyskytnout během abnormálních tržních podmínek. U pevných spreadů se podívejte na obchodní podmínky jednotlivých měnových párů.

  • Swap/Rollover Pokud je obchod otevřený přes noc, vypočítává se swap / rollover, náklady / výnosy v této pozici. Náklady nebo výnosy jsou vypočítávány jako rozdíl jednodenní úrokové sazby mezi oběma měnami plus provize účtovaná společností, u které se pozice drží, v závislosti na typu pozice (dlouhé / krátké).

Je důležité si uvědomit, že na swapu můžete získat nebo ztratit, což znamená, že buď budete mít pozitivní rollover nebo negativní rollover. Existuje možnost, že některé nástroje mohou mít na obou stranách negativní rollover hodnoty, protože FxPro si účtuje vlastní provizi o úrokovém diferenciálu jednodenní sazby obou měn, a proto se odpovídajícím způsobem sníží kladné i záporné hodnoty.

FxPro MT4 Desktop

FxPro cTrader Desktop

Centrum stahování

 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP