Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 4 hlavních platforem pro obchodování.

Typy Příkazů

Obchodníci mohou posílat pokyny pro tržní příkazy a čekající příkazy.

Tržní Příkaz(y)

Tržní Příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za současnou tržní cenu, která je k dispozici. Systém automaticky shromažďuje objem obdržený od poskytovatelů likvidity třetích stran a provádí "tržní příkaz" ve VWAP (Objemově vážená průměrná cena), což je průměrná a nejlepší dostupná cena v době exekuce.

Čekajíci(í) Příkaz(y)

Stop Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji poté, co trh dosáhne" stop ceny ". Jakmile trh dosáhne "stop ceny", spustí se "stop příkaz" a považuje se za" tržní příkaz ". Pokud "Stop příkaz" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části "Good til Cancel". "Stop příkazy" lze umístit co nejblíže k aktuální tržní ceně. Nejsou zde žádná omezení.

Stop Loss: jedná se o pokyn k minimalizaci ztrát. Jakmile trh dosáhne "stop loss" ceny, příkaz se spustí a bude zpracován jako "tržní příkaz"*. Pokud "stop loss" není spuštěn, zůstane v systému až do pozdějšího data. "Stop loss" lze umístit co nejblíže k aktuální tržní ceně. Nejsou zde žádná omezení.

Limit Příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne "limit ceny". Jakmile trh dosáhne "limit ceny", spustí se "limit příkaz" a provede se za "limit cenu" nebo lepší. Pokud je "Limit příkaz" částečně vyplněn, nový "limit příkaz" bude automaticky vytvořen pro zbývající objem a proveden, jakmile tržní cena dosáhne původně požadované "limit ceny. Pokud "limit příkaz" není spušteň, zůstane v systému až do pozdějšího data pod podmínkami popsanými v sekci "Good till Cancel". "Limit příkazy" lze umístit co nejblíže k aktuální tržní ceně. Nejsou zde žádná omezení.

Take Profit: jedná se o příkaz k zajištění zisku. Jakmile trh dosáhne" take profit ceny ", příkaz je spuštěn a považován za "limit příkaz". Pokud "take profit " aktivován není, zůstane v systému až k pozdějšímu datu. "Take profit" lze umístit co nejblíže k aktuální tržní ceně. Nejsou zde žádná omezení.

Good till Cancel ("GTC") (= Vypršení platnosti): toto je nastavení, které může klient použít na "čekající příkazy". Klient si může v budoucnu zvolit konkrétní datum, do kterého příkaz zůstane aktuální. Pokud se příkaz během tohoto časového rámce nespustí, bude ze systému odstraněn.

Good till Date (‘GTD’): toto je nastavení, které se vztahuje na "čekající příkazy", které jsou obchodovány prostřednictvím cTraderu. Definuje dobu prvních 5-ti sekund, která začíná v okamžiku provádění příkazu. Během těchto 5-ti sekund příkaz čeká na exekuci podle výše popsaného typu.

Modifikace čekajícího příkazu / Zrušení příkazu: klient může změnit / zrušit "čekající příkaz ", pokud trh nedosáhl úrovně ceny zadané klientem a příkaz mezitím nebyl zrušen. Příkaz bude zrušen v případě, že nastane některá z následujících situací:

  • pokud je požadovaná cena vyšší než 50 000 PIPS od tržní ceny nebo
  • pokud klient ručně zruší příkaz dříve, než trh dosáhne úrovně ceny stanovené klientem, nebo
  • pokud klient stanoví expirační časový rámec a ten byl dosažen, nebo
  • po dvou tisících neúspěšných pokusech o provedení příkazu.

Skluz: v okamžiku, kdy je příkaz předán k provedení, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být k dispozici, proto bude příkaz proveden blízko nebo o několik pipů od požadované ceny klienta. Pokud je cena lepší než cena požadovaná klientem, toto je označováno jako "pozitivní skluz". Naopak, pokud je cena horší než cena požadovaná klientem, označuje se to jako "negativní skluz". Mějte prosím na paměti, že "Skluz" je normální obchodní praxe a regulérní vlastnost devizových trhů za podmínek *, jako je ilikvidita a volatilita v důsledku zpráv, ekonomických událostí a otevření trhů. Automatizovaný software FxPro nefunguje na základě jednotlivých parametrů k provedení příkazů prostřednictvím konkrétních klientských účtů.

* Upozorňujeme, že toto není kompletní seznam.

Tržní Příkaz(y)
TržníFxPro Markets
ExekuceTržní příkaz(y)
Skluz
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazůN/A
Provize
Mark-up (navýšení)
Čekajíci(í) příkaz(y)
STOP PŘÍKAZY (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS)FxPro Markets
ExekuceTržní příkaz(y)
Skluz
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/A
Mark-up (navýšení)
LIMIT PŘÍKAZY (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)FxPro Markets
ExekuceLimitní Příkaz
Skluz, pozitivní.
Částečné vyplnění
Úroveň omezení "stop & limit" příkazů
ProvizeN/A
Mark-up (navýšení)

Další informace naleznete v "Pravidla pro provádění příkazů", které jsou k dispozici na: www.fxpro.cz/trading/products/legal

  • Velikost Příkazu FxPro může provést libovolnou velikost příkazu od 1000 základní měny bez maximálního limitu.
  • Žádné rekotace - garantovaná exekuce S FxPro cTrader mají obchodníci zaručenou exekuci bez rekotací, pokud je na trhu k dispozici hloubka.
  • SOR and VWAPSmart Order Routing zajišťuje, že vždy získáte nejlepší dostupnou cenu, zatímco vylepšená likvidita zajišťuje, že vaše objednávka bude automaticky provedena na 99,9%. V případech částečného vyplnění, bude FxPro Markets automaticky shromažďovat veškerou dostupnou likviditu za co nejlepší ceny a vyplní za VWAP (Objemově vážená průměrná cena).
  • Žádné omezení týkající se limit příkazů - zvolte si vstupní/výstupní bod FxPro Markets nemá žádné omezení na to, jak daleko od aktuální tržní ceny může obchodník stanovit úroveň take profit nebo stop level, což umožní přesnou implementaci strategie. Obchodníci mohou umístit take profit nebo stop loss příkaz, co nejblíže k současné tržní ceně.
  • Marže potřebná k otevření protichodných nebo hedžových pozic. Protichodná nebo hedge pozice se objeví, pokud klient otevře obchod se stejným objemem v opačném směru již od jedné otevřené. To není stejné jako u uzavření počátečního obchodu, protože protichodná pozice vyžaduje, aby obě zůstaly otevřené.
  • Swap/Rollover Pokud je obchod otevřený přes noc, vypočítává se swap / rollover, náklady / výnosy v této pozici. Náklady nebo výnosy jsou vypočítávány jako rozdíl jednodenní úrokové sazby mezi oběma měnami plus provize účtovaná společností, u které se pozice drží, v závislosti na typu pozice (dlouhé / krátké).

Je důležité si uvědomit, že na swapu můžete získat nebo ztratit, což znamená, že buď budete mít pozitivní rollover nebo negativní rollover. Existuje možnost, že některé nástroje mohou mít na obou stranách negativní rollover hodnoty, protože FxPro si účtuje vlastní provizi o úrokovém diferenciálu jednodenní sazby obou měn, a proto se odpovídajícím způsobem sníží kladné i záporné hodnoty.

"Swap" se účtuje automaticky na účet klienta a je převeden na měnu, ve které je účet veden. "Swap" je účtován ve 21:59 UK času. Od pátku do soboty je swap účtován za trojnásobnou sazbu.

FxPro MT4 Desktop

FxPro cTrader Desktop

Centrum stahování

 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP