Parametry

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o realizaci objednávek a finanční páce na každé z našich 4 hlavních obchodních platforem. Maximální finanční páka nabízená jakémukoliv klientovi závisí na jejich úrovni zkušeností v oblasti obchodování s CFD. To se posuzuje při registraci.

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely výpočtu marže bude určující nejnižší částka z pákového efektu účtu a pákového efektu symbolu.

Financial Instrument Maximum
Leverage
(FxPro Global Markets Ltd)
Maximum
Leverage
(FxPro Global Markets MENA Ltd)
Maximum
Leverage
(FxPro Financial Services Ltd)
Maximum
Leverage
(FxPro UK Limited)
Forex Majors 1:500 1:50 1:30 1:30
Forex Minors 1:500 1:50 1:20 1:20
Gold, GOLDEURO, Gold oz & Gold gr, 1:200 1:20 1:20 1:20
Silver & SilverEURO 1:200 1:20 1:20 1:20
Indices Future 1:50 1:20 1:20 1:20
Spot Indices Majors 1:500 (cTrader 1:50) 1:20 1:20 1:20
Spot Indices Majors 1:500 (cTrader 1:50) 1:20 1:10 1:10
Commods Futures 1:100 1:20 1:10 1:10
Energy Futures 1:100 1:20 1:10 1:10
Energy Spot 1:100 1:20 1:10 1:10
US, UK, French & German Shares 1:25 1:10 1:5 1:5
PLATINUM 1:50 1:20 1:10 1:10

Pákový efekt Forex

FxPro používá dynamický pákový efekt Forex, který se automaticky přizpůsobuje obchodním pozicím klienta. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, podle následující tabulky. Následující struktura pákového efektu se vztahuje na obchodování Forex pomocí MT4 a MT5.

Toto se stanovuje pro jednotlivé obchodní instrumenty, takže pokud má klient otevřené pozice napříč několika instrumenty, pákový efekt se vypočítává zvlášť pro jednotlivé symboly Forex. Pokud obchodník investuje například 300 lot typu Buy na měny USDJPY a začne poté obchodovat s měnou EURUSD, požadavky na marži za EURUSD nebudou ovlivněny stávajícími pozicemi USDJPY.

Součet pozic se vypočítává následujícím způsobem. Předpokládejme, že obchodník má 300 lot typu Buy a 200 lot typu Sell. Chcete-li vypočítat požadovanou marži, je nutné vzít v potaz stranu s největším objemem (součet). V tomto příkladu je strana s nejvyšším rizikem 300 Buy a jako taková bude 300 představovat hodnotu použitou pro výpočet požadované marže. Dále platí, že obchodník se 6 pozicemi 50 lotů typu Buy (nebo Sell) a obchodník s jednou pozicí 300 lotů typu Buy (nebo Sell) bude požadovat stejnou marži, vzhledem k tomu, že jejich účty mají stejná nastavení pákového efektu.

Otevřené loty Maximum Leverage
0-100 Max 1:500
100-200 Max 1:200
200-300 Max 1:100
300-500 Max 1:50
500+ Max 1:33
 

Mějte na paměti, že pokud pákový efekt účtu je nižší než hodnota uvedená v tabulce, potom přichází v úvahu pákový efekt účtu.

Příklad 1
Pákový efekt účtu – 1:50

Zvažte účet USD s 200 nákupními (nebo prodejními) loty na USDJPY
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:50 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 50 (pákový efekt) = 200,000 USD
100-200 1:200 1:50 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 50 (pákový efekt) = 200,000 USD
200-300 1:100 1:50
      Celková požadovaná marže: 400,000 USD

Využitá finanční páka je 1:50


Příklad 2
Pákový efekt účtu – 1:100

Zvažte účet GBP s 250 nákupními (nebo prodejními) loty na GBPUSD
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:100 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 100 (pákový efekt) = 100,000 GBP
100-200 1:200 1:100 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 100 (pákový efekt) = 100,000 GBP
200-300 1:100 1:100 50 (Jednotky lot) * 100,000 / 100 (pákový efekt) = 50,000 GBP
      Celková požadovaná marže: 250,000 GBP

Využitá finanční páka je 1:100


Příklad 3
Pákový efekt účtu – 1:500

Zvažte účet EUR s 300 nákupními (nebo prodejními) loty na EURUSD
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:500 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 500 (pákový efekt) = 20,000 EUR
100-200 1:200 1:200 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 200 (pákový efekt) = 50,000 EUR
200-300 1:100 1:100 100 (Jednotky lot) * 100,000 / 100 (pákový efekt) = 100,000 EUR
      Celková požadovaná marže: 170,000 EUR

Využitá finanční páka je 1:176.47


Požadavky na min. krytí při obchodování s kovy

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, a to podle následující tabulky.

Toto se stanovuje pro jednotlivé obchodní instrumenty, takže pokud má klient otevřené pozice napříč několika instrumenty, pákový efekt se vypočítává zvlášť pro jednotlivé symboly. Pokud obchodník investuje pozici do stříbra a poté začne obchodovat se zlatem, jeho/její požadavky na marži zlata nebudou ovlivněny stávajícími pozicemi stříbra.

Symboly Otevřené loty Požadavky na marži Použitelný pákový efekt
GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO 0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
GOLDoz 0-5,000 0.5% 1:200
>5,000 1% 1:100
GOLDgr 0-155,500 0.5% 1:200
>155,500 1% 1:100
PLATINUM all 2% 1:50
Příklad 1 kovy

Pákový efekt účtu – 1:50
Zvažte účet USD se 10 nákupními (nebo prodejními) loty na zlato za spotovou cenu 1 250 USD.
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
10 0.50% 2% 2% (pož. na marži) * 100 (oz) * 10 (Jednotky lot) * 1,250 (price of gold spot) $25,000.00
      Celková požadovaná marže = $25,000.00

Využitá finanční páka je 1:50


Příklad 2 kovy

Pákový efekt účtu – 1:100
Zvažte účet USD se 100 nákupními (nebo prodejními) loty na zlato za spotovou cenu 1 250 USD.
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
50 0.50% 1% 1% (pož. na marži) * 100 (oz) * 50 (Jednotky lot) * 1,250 (price of gold spot) $62,500.00
50 1.00% 1% 1% (pož. na marži) * 100 (oz) * 50 (Jednotky lot) * 1,250 (price of gold spot) $62,500.00
      Celková požadovaná marže = $125,000

Využitá finanční páka je 1:100


Příklad 3 kovy

Pákový efekt účtu – 1:500
Zvažte účet USD se 150 nákupními (nebo prodejními) loty na zlato za spotovou cenu 1 250 USD.
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
50 0.50% 0.50% 0.50% (pož. na marži) * 100 (oz) * 50 (Jednotky lot) * 1,250 (price of gold spot) $31,250.00
100 1.00% 1.00% 1.00% (pož. na marži) * 100 (oz) * 100 (Jednotky lot) * 1,250 (price of gold spot) $125,000.00
      Celková požadovaná marže = $156,250.00

Využitá finanční páka je 1:120


Požadavky na min. krytí futures

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, a to podle následující tabulky.

Otevřené loty Požadavky na marži Maximum Leverage
0-50 2% 1:50
50-100 4% 1:25
100-150 10% 1:10
150-300 16% 1:6.25
>300 20% 1:5
Příklad 1 Futures

Pákový efekt účtu – 1:50
Zvažte účet USD s 10 nákupními (nebo prodejními) loty na Dow Jones Future za 20 000.
V tomto příkladu se pákový efekt účtu rovná příslušným hodnotám symbolů v tabulce Leverage Monitor, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže :

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
10 2% 2% 10(Jednotky lot) *5($) *20,000 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži) $20,000.00
      Celková požadovaná marže = $20,000.00

Využitá finanční páka je 1:50


Příklad 2 Futures

Pákový efekt účtu – 1:100
Zvažte účet EUR s 100 nákupními (nebo prodejními) loty na DAX Future za 12,000.
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být následující:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
50 2% 2% 50(Jednotky lot) *25(EUR) *12,000 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži) 300,000 EUR
50 4% 4% 50(Jednotky lot) *25(EUR) *12,000 (Cena při otevření) * 4%(pož. na marži) 600,000 EUR
      Celková požadovaná marže = 900,000 EUR

Využitá finanční páka je 1:33.33


Příklad 3 Futures

Pákový efekt účtu – 1:500
Zvažte účet USD s 150 nákupními (nebo prodejními) loty na Nikkei225 Future za 18,500.
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být následující:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži
Marže Marže USD
50 2% 2% 50(Jednotky lot) *5($) *18,500 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži) $92,500
50 4% 4% 50(Jednotky lot) *5($) *18,500 (Cena při otevření) * 4%(pož. na marži) $185,000
50 10% 10% 50(Jednotky lot) *5($) *18,500 (Cena při otevření) * 10%(pož. na marži) $462,500
      Celková požadovaná marže = $740,000

Využitá finanční páka je 1:18.75


Požadavky na marži pro spotové energie / futures na energie

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů.

Otevřené loty Požadavky na marži
0-20 1.00%
20-100 2.50%
>100 5.00%
Příklad 1 Future Energie

Pákový efekt účtu – 1:50
Zvažte účet USD s 20 nákupními (nebo prodejními) loty na US Light Sweet Crude Oil Future za 53.15
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži Cena při otevření Marže
20 1% 2% 20(Jednotky lot) *1000 (Velikost kontaktu) * 53.15 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži) $21,260.00
      Celková požadovaná marže = $21,260.00

Využitá finanční páka je 1:50


Příklad 2 Future Energie

Pákový efekt účtu – 1:100
Zvažte účet USD s 50 nákupními (nebo prodejními) loty na Brent Oil za 55.75
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži Cena při otevření Marže
20 1% 1% 20(Jednotky lot) *1000 (Velikost kontaktu) * 55.75 (Cena při otevření) * 1%(pož. na marži) $11,150.00
30 2.5% 2.50% 30(Jednotky lot) *1000 (Velikost kontaktu) * 55.75 (Cena při otevření) * 2.50%(pož. na marži) $41,812.50
      Celková požadovaná marže = $52,962.50

Využitá finanční páka je 1:52.63


Příklad 3 Future Energie

Pákový efekt účtu – 1:500
Zvažte účet USD s 150 nákupními (nebo prodejními) loty na Natural Gas za 3.285
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže:

Jednotky lot Požadavky na marži Platný požadavek na marži Cena při otevření Marže
20 1% 1% 20(Jednotky lot) *10000 (Velikost kontaktu) * 3.285 (Cena při otevření) * 1%(pož. na marži) $6,570.00
80 2.5% 2.5% 80(Jednotky lot) *10000 (Velikost kontaktu) * 3.285 (Cena při otevření) * 2.5%(pož. na marži) $65,700.00
50 5% 5.00% 50(Jednotky lot) *10000 (Velikost kontaktu) * 3.285 (Cena při otevření) * 5%(pož. na marži) $82,125.00
      Celková požadovaná marže = $154,395.00

Využitá finanční páka je 1:31.91


Požadavky na marži pro indexy

FxPro používá pro indexy stejně jako pro obchodování forexu dynamický pákový model, který se automaticky přizpůsobuje obchodním pozicím klientů. Pokud se zvýší počet indexů klienta, pak se podle následující tabulky příslušně sníží maximální nabízená páka.

Vezměte prosím na vědomí, že na platformách cTrader a FxPro Markets není dynamický pákový efekt použitelný pro indexy.

Požadavky na marži 0.20% 0.50% 0.80% 1.00% 1.50% 2% 4% 10% 16% 20% (for greater than)
US30, AUS200, Swiss20, UK100, USNDAQ100, Germany30, USSPX500, US2000 25 25 - 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
Japan225, Spain35, Holland25, Euro50, France40 - 25 25 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
France120, HongKong50, Polland20, UKMid250, Germany50, GerTech30, Canada60, SAfrica40 - - 50 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaA50, Greece25, ChinaHShar - - - - - 500 750 1,000 1,250 3,500
Příklad 1 Indices

Pákový efekt účtu – 1:50
Zvažte účet USD s 280 nákupními (nebo prodejními) loty na #US30 za 20,000
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky Rozsah velikosti Požadavky na marži Platný požadavek na marži Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
25 0-25 0.2% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
25 26-50 0.5% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
50 51-100 1.0% 2% 50*2%*20,000 20,000 USD
100 101-200 1.5% 2% 100*2%*20,000 40,000 USD
80 201-500 2.0% 2% 80*2%*20,000 32,000 USD
Celková požadovaná marže = $112,000

Využitá finanční páka je 1:50


Příklad 2 Indices

Pákový efekt účtu – 1:100
Zvažte účet EUR s 250 nákupními (nebo prodejními) loty na #France120 za 4,000
V tomto příkladu je finanční páka účtu menší než příslušné hodnoty symbolů v tabulce Monitoru finanční páky, což znamená že požadovaná marže bude tak jak je uvedeno níže:

Jednotky Rozsah velikosti Požadavky na marži Platný požadavek na marži Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
50 0-50 0.75% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
50 51-100 1% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*4,000 6,000 EUR
50 201-250 2% 2% 50*2%*4,000 4,000 EUR
Celková požadovaná marže = 14,000 EUR

Využitá finanční páka je 1:71.43


Příklad 3 Indices

Pákový efekt účtu – 1:500
Zvažte účet GBP s 550 nákupními (nebo prodejními) loty na #UK100 za 7,300
V tomto příkladu je pákový efekt účtu v tabulce Leveraged Monitor větší než příslušné hodnoty symbolů, takže požadovaná marže by měla být uvedená níže:

Jednotky Rozsah velikosti Požadavky na marži Platný požadavek na marži Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
25 0-25 0.2% 0.2% 25*0.2%*7,300 365.00 GBP
25 26-50 0.5% 0.5% 25*0.5%*7,300 912.50 GBP
50 51-100 1.0% 1% 50*1%*7,300 3,650.00 GBP
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*7,300 10,950.00 GBP
300 201-500 2.0% 2% 300*2%*7,300 43,800.00 GBP
50 501-550 4.0% 4% 50*4%*7,300 14,600.00 GBP
Celková požadovaná marže = 74,277.50 GBP

Využitá finanční páka je 1:54.05


Požadavky na marže pro akcie

Podobně jako u obchodování Forexu používá FxPro pro obchodování akcií dynamický pákový model, který se automaticky přizpůsobuje klientským obchodním pozicím. Při zvýšení počtu akcií klienta se podle následující tabulky příslušně sníží maximální páka.

Upozorňujeme, že maržové požadavky pro akcie mohou být navýšeny 5 pracovních dnů před podáním zprávy o výsledcích společnosti a / nebo firemních a / nebo jiných akcích. Více informací naleznete zde.

Požadovaná marže 4.00 % 8.00 % 15.00 % 60.00 %
Francouzské akcie < 20,000 < 100,000 < 800,000 800,000+
Německé akcie < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+
Akcie Spojeného království < 2,000 < 10,000 < 50,000 50,000+
Akcie USA * < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+

* #Apple share has the following tiers:

Požadovaná marže 4 % 8 % 15 % 60 %
#Apple < 3000 < 2500 < 2500 8000+
Příklad 1 Francouzské akcie

Zvažme účet v EUR s 19 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi AirFrance (Francouzské akcie)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
19,000 4.0% 7.0 19 000 (akcií) * 7,0 (otevírací cena) * 4,0 % (požadovaná marže) = 5 320 EUR
Příklad 2 Německé akcie

Zvažme účet v EUR s 130 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi Adidas (Německé akcie)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
20,000 4.0% 82.05 20,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 4.0%(požadovaná marže) = 65,640.00 EUR
20,000-100,000 8.0% 82.05 80,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 8.0%(požadovaná marže) = 525,120.00 EUR
100,000-130,000 15.00% 82.05 30,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 15%(požadovaná marže) = 369,225.00 EUR
      Celková požadovaná marže = 959,985.00 EUR
Příklad 3 Akcie Spojeného království

Zvažme účet v EUR s 55 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi Tesco (akcie Spojeného království)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
2,000 4.0% 1.8 2,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 4.0% (požadovaná marže) = 144.00 GBP
2,000-10,000 8.0% 1.8 8,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 8.0% (požadovaná marže) = 1,152.00 GBP
10,000-50,000 15.00% 1.8 40,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 15% (požadovaná marže) = 10,800.00 GBP
50,000-55,000 60.00% 1.8 5,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 60% (požadovaná marže) = 5,400.00 GBP
      Celková požadovaná marže: 17,496 GBP / 0.7 (EURGBP rate) = 24,994 EUR
Příklad 4 Akcie USA

Zvažme účet v EUR s 90 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi JPMorgan (akcie USA)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
20,000 4.0% 122 20,000 (akcií) * 122 (otevírací cena) * 4.0% (požadovaná marže) = 97,600.00 USD
20,000-90,000 8.0% 122 70,000 (akcií) * 122 (otevírací cena) * 8.0% (požadovaná marže) = 683,200.00 USD
      Celková požadovaná marže: 780,800 USD / 1.4 (EURUSD rate) = 557,714 EUR

FxPro MT4 Desktop

FxPro cTrader Desktop

Centrum stahování

 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP