FAQ Všeobecné otázky o platformě

Jaký je rozdíl mezi příkazem Stop a příkazem Limit?

Příkazy Stop a Limit jsou často zaměňovány, protože oba patří mezi nevyřízené příkazy, které zadávají makléři otevření nebo uzavření pozic, dosáhne-li cena aktiva určité úrovně. Příkazy Buy Limit stanovují, že pozice se otevře tehdy, pokud tržní cena dosáhne úrovně, která je nižší než aktuální cena; příkazy Sell Limit stanovují, že pozice se otevře, pokud tržní cena dosáhne úrovně, která je vyšší než aktuální tržní cena.

Obráceně platí, že příkazy Buy Stop se zadávají nad aktuální tržní cenou a příkazy Sell Stop se zadávají pod aktuální cenou.

Příkazy Limit se snaží získat lepší cenu, než je cena aktuální, zatímco příkazy Stop využívají výhod vzestupu za účelem minimalizace ztrát během poklesu. Příkazy Stop se v zásadě provádí jako tržní příkazy na popud pohybu cen. Jako takové podléhají prodlevám a špatnému plnění za určitých tržních podmínek.