FAQ Všeobecné otázky o platformě

Jakým způsobem se realizují příkazy Stop Loss?

Příkazy Stop Loss se realizují jako tržní příkazy, jakmile cenová akce dosáhne úrovně, kterou jste si předdefinovali. Za určitých tržních podmínek, především v době vysoké nestability trhu nebo likvidity, může docházet k prodlevě nebo neuskutečnění příkazu Stop Loss.