FAQ Všeobecné otázky o platformě

Nabízíte opakované nabídky?

Na platformách FxPro MT5 a FxPro cTrader nejsou žádné opakované nabídky.

Na účtech FxPro MT4 se můžete s opakovanými nabídkami setkat během vysoce volatilních tržních podmínek. Nicméně opakovaným nabídkám můžete zamezit tak, že v dolní části okna „Příkaz“ zaškrtnete políčko „Standardní odchylka“. To vám umožní nastavit rozsah pipů, který bude pro vás dostupný, pokud se tržní cena odchýlí od ceny, na kterou jste kliknuli.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud používáte funkci obchodování na jedno kliknutí, pak je automaticky otevírané okno pro opakované nabídky zakázáno. Nicméně, pokud máte povoleno zvukové upozornění (Nástroje > Možnosti > Události), pak během opakované nabídky uslyšíte zvukové upozornění a opakovaná nabídka bude uvedena ve vašich souborech protokolů v klientském terminálu.