FAQ Všeobecné otázky

Je možné přijít o více peněz, než jsem vložil(a)?

FxPro používá automatizované monitorování transakcí a systém správy rizika, aby klienty ochránila před jakýmikoliv ztrátami převyšujícími jejich původní investici.

Pokud obchodujete na platformě MT4, pak má FXPro z tohoto důvodu, pokud úroveň marže na vašem účtu klesne pod 25 %, právo dle volného uvážení začít uzavírat aktuální otevřené pozice a to v pořadí od nejvíce ztrátových. Pokud je úroveň marže na vašem účtu 20 % nebo klesne pod toto procento, pak budou všechny vaše otevřené pozice podle našich Zásad realizace příkazů automaticky zavřeny za současnou tržní cenu.

Pokud obchodujete na platformě MT5 nebo cTrader, pak má FxPro, pokud úroveň marže na vašem účtu klesne pod 40 %, právo dle volného uvážení začít zavírat aktuální otevřené pozice a to v pořadí od té, která vyžaduje největší marži. Pokud je úroveň marže na vašem účtu 30 % nebo klesne pod toto procento, pak budou všechny vaše otevřené pozice podle našich Zásad realizace příkazů automaticky zavřeny za současnou tržní cenu.

FxPro nabízí svým klientům jako součást Klientské smlouvy Ochranu před záporným zůstatkem. Tím zajišťuje, že klienti nemůžou přijít o více než svou celkovou investici. FxPro tuto službu poskytuje, přestože to není regulačním požadavkem, za předpokladu, že je tato služba přijata v dobré víře a není manipulována nebo zneužívána.