FAQ FxPro Quant

Jak zjistím, zda můj robot cBot běží správně?

Pokud na vaší platformě cTrader běží roboti cBot, pak v levém dolním rohu grafu uvidíte seznam připojených robotů cBot. Pokud váš robot cBot běží správně, pak se zobrazí také tlačítko „Zastavit“.

Pokud na vaší platformě cAlgo běží roboti cBot, pak pod každým robotem cBot v seznamu robotů cBot uvidíte seznam aktivních instancí. Vedle běžících instancí se zobrazí také tlačítko „Zastavit“.

Jakmile váš robot cBot běží, pak můžete zkontrolovat karty „Experti“ a „Žurnál“, a podívat se, zda váš systém hlásí nějaké chyby.

Vezměte prosím na vědomí, že roboti cBot běžící na platformě cTrader nebudou vidět na platformě cAlgo a opačně.