FAQ FxPro Markets

Jak na FxPro Markets zadám termínovaný příkaz?

Termínovaný příkaz můžete zadat v okně „Vytvořit příkaz“ [Viz Jak na FxPro Markets zadám nový příkaz?]. V poli „Vytvořit příkaz“ vyberte „Termínovaný příkaz“ a poté vyberte „Limitní příkaz“ nebo „Příkaz Stop“, vyberte symbol, limitní cenu, objem, datum a čas vypršení, nastavte úrovně Stop a Příkazy k zisku a klikněte na „Koupit“ nebo „Prodat“.